Novinky

Vánoční trh 2022

Letošní vánoční trh se konal konečně bez jakýchkoliv covidových opatření. Navíc se poprvé konal na rekonstruovaném náměstí a v Obecním domě. Ještě lepší bylo, že přes noc napadl i první … více

Starokolínský kalendář 2023

Vydali jsme stolní kalendář na rok 2023 s názvem Starý Kolín kolem dokola. Autorský kalendář je složen z 52 fotografií našeho člena pana Václava Horáka. Nový kalendář obsahuje nejen fotky … více

Starokolínský vystřihovací betlém

Na 9. vánočním trhu budeme nabízet novinku – starokolínský vystřihovací betlém. Obsahuje několik vám známých historických míst ze Starého Kolína: kostel sv. Ondřeje, kapličku Panny Marie, faru, bývalý hotel Suchý, … více

Ptačí strom na naučné stezce

Na začátku listopadu jsme dokončili na naučné stezce hravý prvek, tzv. „Ptačí strom“. Nachází se nedaleko 5. informační tabule „Ptáci“. Děti mají možnost vyzkoušet svůj postřeh a hledat dvojice stejných … více

Obnova medailonu sv. Ondřeje dokončena

2. 11. 2022 akademická malířka Hana Slavíková dokončila restaurování nástěnné malby – medailonku s vyobrazením sv. Ondřeje nad jižním vchodem do kostela. Restaurování zchátralého medailonku je hrazeno z veřejné sbírky … více

Výlet do Sázavy a do Bláta

Plánovaný výlet do Sázavy a do Bláta se uskutečnil v sobotu 10. září 2022. Výlet byl určen přednostně pro seniory a osoby se sníženou pohyblivostí. Třicet účastníků jelo pohodlným autobusem. V Sázavě … více

Soutěž o posvícenský koláč 4. září 2022

Pořádali jsme spolu s obecním úřadem soutěž O posvícenský koláč, která se konala v rámci otevření Obecního domu (bývalého kina). Nejlepší koláč, stejně jako v loňském roce, upekla paní Růžena … více

Noc kostelů 2022

Letošní Noc kostelů měla zvláštní program. Kromě zajímavé přednášky dr. Jouzové na téma „Střípky z historie Starého Kolína“ a vystoupení Blanky Lískové „Sto let Starokolínského betléma“ zazněly v kostele ukrajinské … více