Provizorní opravy márnice – etapa 2021

V květnu 2021 bylo dokončeno provizorní zastřešení na dvou zbývajících stěnách barokní márnice. Díky podpoře obce Starý Kolín může Starokolínský okrašlovací spolek prostřednictvím veřejné sbírky na opravu kostelního areálu financovat dokončení opravy koruny zdiva a provizorního zakrytí zdí.

Financování: Náklady druhé etapy dosáhly 108.109.- Kč. Tato částka byla na základě smlouvy o spolupráci odeslána z našeho transparentního účtu na účet majitele stavby tj. Římskokatolické farnosti Kolín. Odtud bude proplacena firmě Herzog, která opravu provedla.

V dubnu 2020 se dočkala barokní márnice u kostela sv. Onřeje opravy koruny zdiva a provizorního zastřešení alespoň části zachovaných zdí.  Mělo by to zamezit dalšímu opadávání a drolení zdiva márnice. Je to malý krok na dlouhé cestě, kterou jsme si vytyčili již v roce 2014, kdy se konaly první brigády na záchranu této unikátní stavby.

Oprava se samozřejmě koná se souhlasem a za podpory Římskokatolické farnosti Kolín, majitele stavby a za dohledu památkářů.  Akce se mohla uskutečnit díky finančnímu příspěvku britské charitativní organizace The Friends of Czech Heritage, dále z peněžních prostředků získaných spolkem během akcí v obci (zejména výstava v kině v roce 2018).

Spolek v newsletteru The Friends of Czech Heritage.

Děkujeme všem za podporu.

Zápisy – Kontrolní dny:  1. 4. 2020, 15. 4. 2020

Financování: Celkové náklady této etapy dosáhly 94.999,- Kč.  Z toho 34.999.- bylo odesláno z našeho transparetního účtu veřejné sbírky na účet Římskokatolické farnosti Kolín, která je následně převede firmě, která opravu provedla. Zbývající částka, tj. rovných 60.000.- Kč byla odeslána realizační firmě přímo nadací Friends of Czech Heritage.

V říjnu 2021 došlo ke stržení části zastřešení po vichřici 22. října 2021. Oprava byla uplatněna z pojistky.

Foto: Blanka Lísková

 

Plány rekonstrukce márnice