Obnova medailonu sv. Ondřeje dokončena

2. 11. 2022 akademická malířka Hana Slavíková dokončila restaurování nástěnné malby – medailonku s vyobrazením sv. Ondřeje nad jižním vchodem do kostela. Restaurování zchátralého medailonku je hrazeno z veřejné sbírky našeho spolku, kam je možné přispívat na transparentní účet nebo do kasiček na akcích nebo na obecním úřadě.

Srdečně děkujeme všem dárcům a jmenovitě pak Zámečnictví KASI – jen díky vám mohl být medailon obnoven.

Náklady na restaurování dosáhly 38 238,- Kč a z účtu veřejné sbírky byly proplaceny 5. 11. 2022

Stav před restaurováním a nyní.

Restaurovaný medailon nad jižním vstupem do kostela.