Cyklovýlet 2024

V neděli 9. 6. vyrazila malá, ale nadšená skupinka cyklistů ze Starého Kolína ke kostelu sv. Prokopa v Záboří, původně zasvěcený Panně Marii. Seznámili jsme se se stavební historií kostela, který patří k nejvýznamnějším a nejstarším památkám regionu. Nesmírně cenný je jeho románský portál – více o něm .

Poté jsme pokračovali přes Nové Hrady a výborný oběd U Hájků do kostela sv. Štěpána v Malíně, kde jsme měli domluvenu prohlídku.

Cyklovýlet jsme zakončili v pivovaru Holanďan v Hlízově.