Obnova barokních bran u kostela sv. Ondřeje v roce 2018

 

Publikováno:

V květnu letošního roku (2018) začaly opravy dvou barokních bran, západní a jižní, v ohradní zdi kostela sv. Ondřeje. Obnovu provedla firma Ing. Vojtěcha Krále, která předtím opravila i obě kapličky (firma byla vybrána ve výběrovém řízení).

Římskokatolické farnosti Kolín coby vlastníkovi památky byla poskytnuta na obnovu bran dotace z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků Ministerstva zemědělství ve výši 247 324 Kč, částku 104 663 Kč jako povinnou spoluúčast dotace uhradil Starokolínský okrašlovací spolek z výnosu veřejné sbírky. Viz smlouva o spolupráci.

Kromě celkové stavební obnovy byla vyměněna prejzová krytina a památkářkou, Ing. Arch. Dorotou Havlíkovou, stanovena barevnost na základě historických rešerší a původních omítek. Dobrou zprávou je, že na omítky byly použity jiné materiály, které by měly lépe vydržet staleté zasolení. Pokud se ukáže, že se osvědčily, budou na jaře použity na opravu soklů obou kapliček, které vlivem silného zasolení opadávají.

Brány se navíc dočkaly restaurování mříží a obnovy obou zámkových mechanismů – práce provedl Robert Myslivec.

Brány byly kompletně opraveny do konce září, 10. 10. 2018 se konal závěrečný kontrolní den za účasti ing. Krále, R. Myslivce, památkářek, Ing. Miškovského z farnosti a faráře Jána Halamy a zástupkyň SOS.

Marie Smutná

Fotogalerie

Výchozí stav západní a jižní brány

Stav po rekonstrukci

Foto: Václav Horák

Postup prací

Foto: Blanka Lísková