Údržba informačních tabulí a naučné stezky

V úterý 30. května 2023 proběhla brigáda na údržbu informačních tabulí a naučné stezky v Bašteckém lese. Zkontrolovali jsme všech sedm stávajících informačních tabulí v obci. U tří nejstarších byl … více

Provizorní opravy márnice – etapa 2021

V květnu 2021 bylo dokončeno provizorní zastřešení na dvou zbývajících stěnách barokní márnice. Díky podpoře obce Starý Kolín může Starokolínský okrašlovací spolek prostřednictvím veřejné sbírky na opravu kostelního areálu financovat … více

Brigáda u kostela – říjen 2018

Brigáda u kostela se konala 19. října 2018. Byla odklizena přebytečná zemina, suť a náletové dřeviny. Téměř v celém areálu kostela je zemina cca půl metru nad původní výškou terénu. … více

Brigáda u kostela – listopad 2017

Brigáda na hrabaní listí v areálu kostela proběhla ve dvou termínech 17. a 18. listopadu. Byly také odstraněny náletové dřeviny z márnice. Děkujeme všem za účast.

Brigáda u kostela – říjen 2017

Brigáda u kostela se konala 13. října 2017. Započalo se odvozem letitých nánosů zeminy z okolí jižní brány, která bude přístí rok rekonstruována. Téměř v celém areálu kostela je zemina … více