Údržba informačních tabulí a naučné stezky

V úterý 30. května 2023 proběhla brigáda na údržbu informačních tabulí a naučné stezky v Bašteckém lese. Zkontrolovali jsme všech sedm stávajících informačních tabulí v obci. U tří nejstarších byl … více

Ptačí strom na naučné stezce

Na začátku listopadu jsme dokončili na naučné stezce hravý prvek, tzv. „Ptačí strom“. Nachází se nedaleko 5. informační tabule „Ptáci“. Děti mají možnost vyzkoušet svůj postřeh a hledat dvojice stejných … více