Obnova barokních výklenkových kaplí u kostela sv. Ondřeje v letech 2015 – 2017

 

Publikováno:

Vážení přátelé památek,

veřejnou sbírku vyhlásil Starokolínský okrašlovací spolek v březnu 2015. Od té doby se podařilo prostřednictvím veřejné sbírky, za významného přispění Obecního úřadu ve Starém Kolíně a díky úspěšným žádostem o dotace, jež podal spolek a římskokatolická farnost  v Kolíně, shromáždit dostatek prostředků na obnovu obou kaplí. Obnova byla zahájena v květnu 2016.

Veřejnou sbírku jsme vyhlásili záměrně na dobu neurčitou. Budeme se snažil shromáždit postupně další prostředky a přistoupit k opravě obou barokních bran a schodišť tak, aby tvořily důstojný přístup ke kostelu.

Přispět do sbírky lze prostřednictvím transparentního účtu 2100756381/2010 u Fio banky nebo prostřednictvím kasičky umístěné na obecním úřadě. každý dárce má samozřejmě možnost obdržet darovací smlouvu, zejména na vyšší částky.

Za všechny příspěvky všem velice děkujeme! Věříme, že společným úsilím se nám podaří zachránit cenné památky starého Kolína i vzdát hold umu našich předků.

Získané finanční prostředky:

Veřejná sbírka: 21.972,- Kč
Příspěvek obce Starý Kolín do veřejné sbírky: 70.000.- Kč
Grant z Fondu kulturního dědictví Nadace Via: 40.000.- Kč
Program ORP Ministerstva kultury 160.000.- Kč
Příspěvek firmy Geotek do veřejné sbírky 50.000.- Kč
Farnost Kolín z vlastních zdrojů (dle smlouvy o spolupráci) 70.000.- Kč
Celkem 411.972.- Kč

Děkujeme všem kteří podpořili opravu příspěvkem do veřejné sbírky. Sbírka je dále otevřená s možností pokud se dají dohromady další prostředky, dále pokračovat v opravě hřbitovní zdi a bran do kostelního areálu.

Vedle kapliček byl církví zaplacen projekt na zastřešení a opravu barokní márnice.   Tento projekt je připraven a jediné, co chybí, jsou dostatečné finanční prostředky pro jeho realizaci. Dále s církví jednáme o možnosti a způsobu trvalého zpřístupnění areálu kostela pro případné návštěvníky z řad turistů a občanů.

Přehled dosud  provedených kroků k obnově kapliček


5. 2. 2020 Protokol o provedené kontrole vyúčtování veřejné sbírky

Krajský úřad Středočeského kraje provedl v lednu 2020 kontrolu dnes již ukončené veřejné sbírky, ze které byla hrazena oprava kaplí a bran. Na základě předloženého vyúčtování kontrolující konstatoval, že výtěžek veřejné sbírky konané za účelem „obnova barokních kaplí a hřbitovní zdi s branami u kostela sv. Ondřeje ve Starém Kolíně“ byl beze zbytku využit. Zvláštní bankovní účet sbírky byl vynulován.

Schválení celkového vyúčtování veřejné sbírky (pdf)

Protokol o kontrole (pdf)


24. 5. 2019 Renovace kapliček v roce 2019

Byla zahájena renovace soklů obou kapliček, na kterých vinou staletého zasolení opadává omýtka.  Firma ing. Krále letos vyzkouší jiný postup, který povede k zachytávání solí na omýtce. Velmi pravděpodobně nebude ani tento zásah definitivní a bude potřeba jej opakovat i v budoucnu. Více o tom proč dochází k zasolení kapliček a opadávání omítky.


2. 12. 2017Vysvěcení opravených kapliček. V rámci oslav 750. let obce Starý Kolín byly obě výklenkové kaple znovu vysvěceny. Svěcení provedl farní vikář Marian Brudny.


28.11.2017Informační tabule o opravě kaplí instalována! Vznikla ve spolupráci spolku a obce. Nákladem spolku byla realizována výroba, tisk a grafické zpracování informační tabule. Nákladem obce byla vyrobena dřevěná konstrukce a její usazení do země. Děkujeme

Náhled obsahu informační tabule (pdf)


21. 8. 2017 – Do nik obou kaplí byly nainstalovány ozdobné kované mřížky. Účelem instalace mřížek je odrazení od posedávání ve výklenku.  Autorem mřížek je místní kovář Vítek Pánek a byly zhotoveny podle tvarosloví užitého v mřížích bran. Moc děkujeme.


15. srpna 2017Kolínská farnost získala dotaci na opravu vstupních bran v kostelní zdi! Jde celkem o 247 424,- Kč. Spolu se zbívajícími prostředky z veřejné sbírky by se mohlo podařit opravit celou kostelní zeď! Krásný dárek k 750-letému výročí naší obce!


8. srpna 2017 – Nákladem obecního úřadu umístěna lavička ke kapli Panny Marie. Děkujeme.


červen 2017 Do dláždění před kapličku Panny Marie byl umístěn letopočet ukončení stavební rekonstrukce výklenkových kaplí. Poděkování patří panu starostovi a obecnímu úřadu.


10. května 2017 proběhl závěrečný kontrolní den u kaple sv. Cyrila a Metoděje za přítomnosti památkářky z NPÚ, paní Maděrové, památkářky z MÚ Kolín, paní Pešíkové, restaurátorky Zuzany Kuřátkové a zástupce kolínské farnosti, Petra Čecha. Nyní už zbývá instalovat jen zdobné mřížky.


23. dubna 2017 dokončila restaurátorka Zuzana Kuřátkové restaurovací práce na kaplích, když namalovala sv. Jana Nepomuckého do medailonku v kapli Cyrila a Metoděje. Byť se původní námět nedochoval, z pramenů a díky pátrání dr. Miroslavy Jouzové víme, že původně v medailonku Johánek byl.


14. prosince 2016 Na účet veřejné sbírky byly vloženy prostředky z kasičky umístěné v podatelně obecního úřadu (celkem 7.380,- Kč) a dále bylo na účet sbírky převedeno 5.000.- Kč z prodeje stolního kalendáře. Na účtu se nyní nachází 108.017.- Kč. Všem dárcům velmi děkujeme!


21. listopadu 2016 Z účtu sbírky bylo proplaceno 6.310.- Kč na poslední stavební práce. Zbylé prostředky budou v souladu s cíli veřejné sbírky použity na další opravu hřbitovní zdi a bran.


16. listopadu 2016 Do kaple byl vrácen a na náklad farnosti restaurován obraz sv. Cyrila a Metoděje. Na této kapli chybí ještě restaurování medailonku. To bude provedeno v příštím roce, v medailonku bude zřejmě motiv sv. Vojtěcha. Zápis z kontrolního dne


19. října 2016 Restaurovaný obraz Sv. Cyrila a Metoděje bude umístěn zpět do kaple pravděpodobně 16. listopadu. Zápis z kontrolního dne


18. října 2016 Obě kapličky jsou kompletně natřené a rekonstrukce stavebně hotová! Fotografie si můžete prohlédnout v kompletní fotogalerii. Z restaurátorského hlediska chybí dokončit medailonek na kapli Cyrila a Metoděje, což proběhne až příští rok, jelikož se nenalezl žádný podklad, co v původním medailonku bylo zobrazeno. Bude tedy třeba připravit nový návrh.


12. října 2016 Bylo zahájeno vydláždění prostoru kolem kaple Panny Marie. Velké poděkování patří obecnímu úřadu.

dsc_0515


7. října 2016 V rámci brigády byla odkopána zemina kolem kaple Panny Marie jako příprava na vydláždění

dsc05072


6. října 2016 Kaple Panny Marie má hotový krásný medailonek

dsc05074


2. října 2016 Kapličky jsou natírány finální okrovou barvu omítky. Kaple Sv. Cyrila a Sv. Metoděje dostala navíc chybějící „zrcadla„, která v profilaci původní omítky chyběla.

kaple-okr


22. září 2016 Jedním slovem nádhera! Restaurátorka Zuzana Kuřátková pokračuje v práci na finální podobě kapliček.

kaplicky13


Finanční záležitosti: K 31.8. bylo z veřejné sbírky na základě smlouvy o spolupráci převedeno na účet farnosti 29.114,- Kč. Další částka – 40.000.- Kč (grant Nadace Via) – byla převedena farnosti z účtu spolku. Celkově byla tedy naším spolkem proplacena částka 69.114.- Kč, kterou Farnost Kolín (majitel kostela) použije na proplacení faktury firmě ing. Vojtěch Král provádějící stavební opravu kaplí.


K 1. září 2016 byl umístěn i druhý kříž na kapli Cyrila a Metoděje. Kříž je kopií restaurovaného kříže z druhé kaple Panny Marie

krizek2


12. srpna 2016 Byl umístěn restaurovaný kříž na kapli Panny Marie. Pro druhou kapli bude vyrobena kopie.


10. srpna 2016 Firma GEOTEK, spol. s r. o. se rozhodla podpořit opravu kaplí a kostelní zdi s branami částkou 50.000.- Kč.  Velice děkujeme za tuto velmi výraznou a významnou podporu!


Kontrolní den – 9. 8. 2016


Nový schod u kaple Panny Marie, pod odborným dohledem byl upraven a převezen do Starého Kolína od zálabského kostela sv. Víta v Kolíně.

DSC04585


25. července 2016  Oprava kaplí je částečně dokončena, během září dojde k provedení barevného nátěru, u kaple Cyrila a Metoděje ještě zbývá dodělat tzv. zrcadla. Mezitím je restaurován obraz Cyrila a Metoděje ak. malířem Miroslavem Slavíkem a v září bude zrestaurována malba P. Marie restaurátorkou Zuzanou Kuřátkovou, která také zrestauruje oba medailony na kaplích. Probíhá také repase a výroba repliky křížků, které byly původně umístěny na kaplích, kam budou opět osazeny.

Kolínská farnost uspěla s dotací na mříž a zabezpečení kostela sv. Ondřeje ve Starém Kolíně, předsíň kostela bude tedy v sezoně, snad již od příštího roku, otevřena pro veřejnost, stejně jako je tomu na řadě jiných míst.


4. července 2016 – Vedle stavební opravy kaplí probíhají i práce na restaurování deskového obrazu z kaple sv. Cyrila a sv. Metodě. Dle smlouvy o spolupráci zajišťuje restaurátorské práce na obraze Farnost Kolín, restaurování obrazu se ujal ak. mal. Miroslav Slavík.

IMG_4220


28. června 2016 – Kolínská farnost obdržela od Ministerstva kultury oficiální potvrzení dotace z fondu ORP – jde o 160.000.- Kč.


květen – červen 2016

Byla zahájena stavební rekonstrukce obou barokních kaplí. Kontrolní dny proběhly za účasti zástupců NPÚ, spolku, farnosti a obecního úřadu ve dnech:  4. 5., 25. 5., 1. 6.8. 6. a 29 .6 . 2016


13. dubna 2016 Skvělá zpráva: Náš projekt „Obnova barokních kapliček u kostela sv. Ondřeje jako součást oživení obecního dění“ byl hodnotící komisí vybrán k podpoře, a to v plné výši 40.000,- Kč.


7. března 2016 Dnes jsme odeslali žádost o finanční příspěvěk do Fondu kulturního dědictví Nadace Via


3. března 2016 V kostele proběhlo informační setkání zástupců spolku, farnosti a kolínských památkářů  ohledně dotace ORP


31. ledna 2016 Na transparentní účet bylo vloženo 5.000.- Kč jakožto výtěžek z prodeje kalendáře, pohledů a dalších drobných příjmů z vánočního trhu.


15. ledna 2016:  Z účtu proplaceno 11.011,- Kč za provedení hydroizolace rubu zdiva, drenáž kaplí – firma Ing. Vojtěch Král


prosinec 2015 Práce na drenážích na odvlhčení zdiva kaplí


16. 11. 2015 Zápis z jednání – Hodnocení předložených nabídek na obnovu kaplí a způsobu zajištění financování.


22. 10. 2015 Byla uzavřena Smlouva o spolupráci mezi Římskokatolickou farností Kolín a Starokolínským okrašlovacím spolkem. Účelem smlouvy je společný postup a způsob financování opravy kaplí.


12. 10. 2015 Farnost zahájila práci na drenážích, které mají zajistit snížení vlhkosti a zabránění dalšího pronikání solí do zdiva kaplí. Nejdříve je třeba poradit si s odstraněním velkého pařezu v zadní části jedné z kaplí 🙂 Jedná se zřejmě o zbytek lípy, která byla spolu s dalšími lípami vysazena u kostela v roce 1879 u příležitosti stříbrné svatby císaře Františka Josefa.

IMAG0848


2. 10. 2015 Římskokatolická farnost Kolín vyhlásila Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Obnova dvou výklenkových kaplí z ohradní zdí areálu kostela sv. Ondřeje ve Starém Kolíně„. Firmy se mohou přihlásit do 23. 10. 2015.


12. 9. 2015 Restaurátorka Zuzana Kuřátková dnes provedla odbornou konzervaci malby v kapli Panny Marie.


8. 9. 2015 Obecní zastupitelstvo obce Starý Kolín rozhodlo podpořit veřejnou sbírku na opravu kapliček částkou 70.000 Kč. Velice si vážíme rozhodnutí zastupitelstva.


26. 8. 2015 Bylo vydáno Závazné stanovisko NPÚ (pracoviště MěÚ Kolín) k obnově výklenkových kaplí


31. 7. 2015 Farnost Kolín podala oficiální Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky.  Památkáři mají 30 dní na jeho vydání.


22. 7. 2015 se zástupci farnosti a spolku sešli s autorkou restaurátorského průzkumu, Zuzanou Kuřátkovou a památkářkami Ludmilou Maděrovou a Dorotou Havlíkovou z NPÚ, aby na místě posoudili další vývoj obnovy kaplí. Předběžně bylo rozhodnuto, že v letošním roce proběhne stavební obnova jedné kapce (je to ta s nalezeným vyobrazením P. Marie), malba bude zatím odborně zakonzervována a v dalším závazném stanovisku bude rozhodnuto, zda bude prezentována nalezená nástěnná malba nebo zda bude navrácen zrestaurovaný deskový obraz na plechu. Podle doporučení restaurátorky by se měl medailonek s Pannou Marií restaurovat a prezentovat. Z hlediska památkové péče se nabízí několik postupů, které musí být pečlivě zváženy.

Deskový obraz s náznakem původní malby Panny Marie, poté zřejmě přemalován na sv. Václava:

obraz-kaple2


20. 7. 2015 – z účtu zaplaceno 11.800,- Kč za vypracování podrobného restaurátorského průzkumu obou kaplí a chemické analýzy omítek


17. 7. 2015 byl vypracován „Restaurátorský malířský průzkum dvou výklenkových kaplí při ohradní zdi kostela sv. Ondřeje ve Starém Kolíně. Restaurátorský malířský průzkum, posouzení stávajícího stavu a doporučený postup pro zachování historicky cenných malířských a omítkových vrstev při stavební obnově památky“. Jedno paré průzkumu obdržel vlastník památky, římskokatolická farnost v Kolíně, druhé paré Národní památkový ústav, pracoviště Střední Čechy (NPÚ), a třetí paré Starokolínský okrašlovací spolek, který průzkum financoval z prostředků veřejné sbírky.


2. 7. 2015z pokladničky na obecním úřadě bylo za účasti zástupců spolku, obce a svědků vybráno 9.500,- Kč. Peníze byly vloženy na transparentní účet sbírky. K 7. 7. 2015 je zde tedy 22.922,- Kč. DĚKUJEME.


25. 6. 2015 – návštěva památkářky Mgr. Ludmily Maděrové ve Starém Kolíně


18. – 19. 6. 2015 Restaurátorský průzkum obou výklenkových kapliček

Cílem restaurátorského průzkumu kapliček, který provedla Zuzana Kuřátková, BcA., bylo odebrání vzorků vrstev a jejich odeslání do laboratoře k analýzám. Výsledky analýz a podrobná restaurátorská zpráva budou podkladem pro vydání výše zmíněného závazného stanoviska odboru památkové péče MěÚ Kolín (s doporučením NPÚ).

V průběhu průzkumu jihovýchodní kapličky byl odhalen fragment původní malby, která byla ukryta pod zbytkem deskového obrazu. Viz přiložené fotografie. V tuto chvíli není jasné, jak tento objev ovlivní budoucí obnovu této kapličky, zda bude obnoven původní (zcela zničený) obraz nebo restaurován či dokonce „domalován“ nalezený motiv Panny Marie s Ježíškem (původní deskový obraz představoval zřejmě sv. Václava). Rozhodnutí o obrazové výzdobě kaplí vynesou památkáři, kteří budou přihlížet k doporučení restaurátorky i historických rešerší PhDr. Miroslavy Jouzové. Jejich rozhodnutí bude součástí závazného stanoviska.


16. 6. 2015 Vyjmutí obrazů z obou kapliček

16. června došlo k demontáži obrazu a torza druhého obrazu z barokních kaplí u kostela, aby byl umožněn restaurátorce přístup k odebrání sond, jež jsou nutné pro stanovení postupu obnovy obou kaplí. Obrazy byly uloženy v depozitáři a počkají na případnou obnovu.

Stále se nám nepodařilo sehnat fotografii kaple, ve které je obraz v horším stavu. Jakékoliv informace a nejlépe fotografie pomohou při případném restaurování či zhotovení kopie obrazu.


březen – květen 2015

27. 5. 2015 – informace o sbírce ve Starokolínském zpravodaji
18. 5. 2015 – instalace pokladničky v podatelně obecního úřadu
13 – 17. 5. 2015 – tisk a roznos letáků do všech schránek v obci
12. 5. 2015 – vyhlášení veřejné sbírky
30. 3. 2015 – získání osvědčení krajského úřadu – sbírku lze veřejně vyhlásit
25. 3. 2015 – odesláno oznámení o konání veřejné sbírky na krajský úřad