Varhany kostela sv. Ondřeje

 

Publikováno:

Starokolínské varhany

V roce 2020 nechala Římskokatolická farnost Kolín, jako majitel kostela sv. Ondřeje ve Starém Kolíně, provést opravu varhan v tomto kostele. O opravě vznikla zpráva varhanáře Václava Vály (viz níže), který opravu varhan prováděl. Zprávu si s jeho svolením dovolujeme zveřejnit. Nejdříve ale několik vět k historii nástroje, které vycházejí z informací historičky Miroslavy Jouzové:

Starokolínské varhany jsou dílem kutnohorského varhanáře Jana Tučka (o Janu Tučkovi viz wikipedia). Byly vyrobeny v roce 1901 a jejich objednavatelem byl tehdejší majitel kolínského panství, kam Starý Kolín farností patřil, kníže a dědičný bavorský princ Filip Arnošt z Hohenlohe – Schillingfürstu (1853 – 1915). Po dodání si nechal funkčnost nástroje ještě zkontrolovat. Prohlédl je roku 1902 P. Altan, podpřevor pražského kláštera v Emauzích. Zkonstatoval, že jsou v pořádku a odevzdal je k užívání. Za první světové války naštěstí nebyly odvezeny píšťaly z varhan, tak jak se tomu stalo u některých jiných kostelů.

Význam varhan

Po zvukové, konstrukční i technické stránce jde o nejlepší varhany od firmy Tuček, které se zachovaly. Proto byly diecézním organologem Štěpánem Svobodou z pražského arcibiskupství vybrány pro grant NAKI k opravě. Byla provedena kompletní dokumentace nástroje a nahrány zvuky jednotlivých kláves. Tím byla vytvořena zvuková konzerva a v případě poškození by bylo možné varhany nově udělat. Ze zprávy pana Vály: „Intonace rejstříků varhan a vzájemné pojení všech rejstříků v akustickém prostoru chrámu patří k tomu nejlepšímu, co lze z Tučkovy dílny slyšet. Pečlivě provedené vyhotovení kovových i dřevěných píšťal, kvalitní materiál, vysokoprocentní cínové píšťaly“.

Oprava v roce 2020

Práce prováděl varhanář Václav Vála, který je zároveň autorem níže přiložené zprávy a fotografií opravy. Varhany byly citelně poškozeny červotočem. Bylo také odstraněno nedokončené rozšíření nástroje z osmdesátých let. Financování bylo zajištěno z grantu NAKI římskokatolickou farností Kolín.

Po umytí vnitřku varhan vylezl tento letopočet na světlo…

Fotodokumentace a originální popisky fotografií – Václav Vála

Starý Kolín – varhany kostela sv. Ondřeje

Autor: Václav Vála, varhanář

Aktuální stav nástroje začátkem roku 2020 před zahájením prací:

 • Varhany hrají, rozladěné – ale ještě v toleranci, paní varhanice nepoužívá pedály.
 • Značné zněčištění celého nástroje – viz foto.
 • Červotoč v pedál. části a pedálnici – viz foto.
 • Rozpracován třírejstříkový dodatek II. M, který je umístěn nad vchodem na kůr, (vzdušnice plánovány jako pneu. výpustka) propojení pneu. traktury k dodatku a ovládání žaluzie je nataženo – nikdy nedokončeno, nezprovozněno.

Přehled provedených prací leden-srpen 2020:

 • Vysazení všech píšťal obou manuálů a mimo krepovaných a vodorovných píšťal, byly vysazeny všechny píšťaly pedálu. Demontáž všech píšťalnic manuálů – vyčištění ventilů ve vzdušnicích.
 • Vyčištění všech píšťal nástroje. Kovové píšťaly prodělaly kvůli značnému zašpinění uvnitř píšťal koupací kůru, dřevěné vyčištěny „nasucho“.
 • Vyčištění (umytí) píšťaliště varhan, včetně vnitřní strany varhanní skříně (ze žádných varhan jsem nevytáhl tolik koster, jako zde – 10x ptačích, 3x myší a zbytky netopýrů), umyty všechny exkrementové pozůstatky v píšťališti nástroje.
 • Vnitřní prostor nástroje sanován přípravkem Lignofix OH proti dřevokaznému hmyzu.
 • Vyčištění měchu, cihlových závaží a prostoru kolem měchu varhan.
 • Vyčištění vodících hřebenů abstraktů od vrstvy prachu.
 • Vyčištění propojovacího prostoru pro abstrakty mezi hracím stolem a varhanami v prostoru pod varhanní lavicí.
 • Dřevěné píšťaly, které nesly známky napadení červotočem, byly sanovány Lignofixem OH. Nejvíce napadené píšťaly = Violonbas 16´ – krepovaná část, sanovány opakovaně.
 • Převěšení do původních pozic části píšťal rejstříku Violonbas, které kvůli uvolnění prostoru pro svazek trubiček traktury vedoucí mezi píšťalami k pneu. dodatku, musely být zavěšeny zešikmeně.
 • Nejvíce napadená část varhan = pravý bok (speciálně zadní část), kde se nachází nejdelší píšťaly pedálu a nejdelší píšťaly manuálových rejstříků, prošla opakovanou sanací.
 • Vyčištěné a sanované píšťalnice a stoličky byly povrchově napuštěny včelím voskem.
 • Při čištění vnitřní části prospektu nalezen letopočet 1901 – mohl by to být rok vzniku zdejších Tučkových varhan…
 • Další velmi napadená část varhan = pedálnice. Ta prošla několikerým nátěrem Lignofixem, včetně prken podlahy pod ní. Konstrukce dřeva některých kláves je červotočem dosti narušena – až na hranici destrukce.

Po rozpravě a odsouhlasení diecézním organologem p. Svobodou provedeno:

 • Odpojení zamýšleného nedodělaného pneumatického rozšíření II. manuálu varhan (nad vstupem na kůr) – odstranění trubiček tónové traktury napojených do píšťalnice rejstříku Salicional.
 • Odstranění šlapadla, kladek a lankového vedení, které mělo ovládat žaluziová křídla dodatku II. manuálu.
 • Odstranění vzduchového napájení (papírová trubka) dodatku II. manuálu.
 • Odstranění aparátu vzduchového napájení ovládacího pneu.dodatku ve hracím stole.
 • Odsouhlaseno vrácení rejstříku Salicional 8´na jeho původní místo. Píšťaly tohoto rejstříku se nacházely na postranní oratoři kostela (ležící – zčásti poškozené/placaté z nevhodného způsobu uložení).

Zhotoveny nové součásti /opraveny původní díly varhan:

 • Původní píšťalnice rejstříku Salicional 8´ byla zpětně upravena pro své využití – tj. zatěsněny otvory navrtané pro trubičky, zatěsněn velký kulatý otvor po papír. trubce (vzduchové napájení pneumatického dodatku), zhotoveny stojánky a nové stoličky včetně vrtání, zhotovení nového věšáku pro zavěšení dlouhých píšťal.
 • Zhotoven nový rejstříkový ventil pro staronový rejstřík Salicional 8´ (původní se nikde nepodařilo objevit, ze vzdušnice vytržen).
 • Musely být převěšeny a délkově upraveny abstrakty (doplněny nové abstrakty pro Salicional) k ovládání rejstříků II.manuálu mezi hracím stolem a rejstříkovými ventily
 • Rozštípaná stolička rejstříku Roh kamzičí 8´ byla v rámci nalezených dílů poslepována a vyztužena.

Současná dispozice varhan:

I.manuál C – f3:
Principal 8´
Viola di Gamba 8´
Kryt 8´
Oktava 4´
Fléta líbezná 4´
Mixtura 2 2/3´2x

II.manuál C – f3:
Kamzíkův roh 8´
Salicional 8´
Fléta příčná 4´

Pedál D – d1
Subbass 16´
Violonbass 16´

Spojky: Spojka ped.s I.m., Spojka ped.s II.m., Spojka I.s II.m.
Pevné kombinace: Piano, Mezoforte, Pleno, vypínač

Intonace rejstříků varhan a vzájemné pojení všech rejstříků v akustickém prostoru chrámu patří k tomu nejlepšímu, co lze z Tučkovy dílny slyšet. Pečlivě provedené vyhotovení kovových i dřevěných píšťal, kvalitní materiál, vysokoprocentní cínové píšťaly.

Další práce, které je potřeba provést:

 • Odpojit a vyjmout vodorovné píšťaly pedálu, jejich vnitřní vyčištění, sanační aplikace.
 • Vyčištění prostoru uložení těchto píšťal a úhelníkové části traktury II. manuálu, včetně prostoru za ní = pod měchem, kam je běžný přístup ze všech stran varhan velmi omezený.
 • Oprava / vyčištění hracího stolu, jeho seřízení (hlavně manuálová spojka, která není spolehlivá a díky ní může dojít k zachytávání tónů II.manuálu).
 • Oprava horní desky měchu – velká prasklina, která se naplněním (natlakováním) měchu uzavře.
 • Sanace napájecího vzduchovodu mezi ventilátorem a regulátorem a jeho zatěsnění.
 • Část zinkových píšťal Principálu a Rohu a malých cínových píšťalek má utrženou ladící ruličku (v některých případech nahrazenou jakýmsi dvousložkovým lepidlem, které na píšťalách drží jak čert) – doplnit.
 • Potřeba instalace nové elektrické vedení. Současné je taženo po povrchu varhanní skříně vodiči omotanými textilní izolací (přívod ze stropu!!!) a osvětlení (kahany předělány z petrolejek) by mohlo pamatovat Fr. Křižíka.

Provedení prací: 18. 1. 2020 – 9. 8. 2020

Navečer dne 23. 8. 2020 byl díky paní kostelnici Lískové bleskurychle zorganizován při příležitosti ukončení této etapy opravy varhan za přítomnosti vedení obce, pana faráře Halamy a za plného obsazení chrámu slavnostní koncert, kde nástroj zazněl v plném „dispozičním lesku“ a také doprovodil vynikající sopranistku Janou Veberovou.

Práce provedl Václav Vála,
varhanář Praha-Stodůlky