10. Starokolínský vánoční trh

2. prosince se konal jubilejní desátý starokolínský vánoční trh. Díky sněhové nadílce, vystoupení hudební skupiny Querela, rozmanité nabídce zboží i občerstvení a velké návštěvnosti se podařilo vytvořit tu pravou předvánoční, až ladovskou atmosféru. Krásný pocit ze sousedského setkání dotvořilo i prostředí opraveného náměstí, krásná vánoční výzdoba a nenahraditelné zázemí Obecního domu, ve kterém byly k vidění pozvánky a fotografie z minulých devíti trhů.

Děkujeme všem, kdo se na přípravě a realizaci trhů podíleli: všem ze spolku, obci a jejím zaměstnancům za obrovskou pomoc při dovezení a montáži stánků, dobrovolníkům, kteří s přípravou pomohli nebo zapůjčili věci, prodejcům, kteří přišli nabídnout své výrobky nebo dokonce předvést jejich výrobu, Evě a Zdence Veselým z knihovny za skvělou dílničku v Obecním domě, škole za krásné obrázky, které spoluvytvořily plakátek, Samovi a Neilovi Ranovým za vystoupení s trubkami, i vám všem, kteří jste přišli a trhy si spolu s námi užili.

A v neposlední řadě také vám všem, kteří jste přispěli do kasičky veřejné sbírky, jejíž výnos bude použit na dokončení restaurování a znovuosazení kříže u kostela. Krásný adventní čas všem přeje Starokolínský okrašlovací spolek!

Marie Smutná