Otevření naučné stezky „V Souškách“


Publikováno:

O posvícenské neděli, 5. 9. 2021, byla slavnostně otevřena naučná stezka „V Souškách“, která zájemce provede Bašteckým lesem a jeho okolím.

Na počátku stál nápad Václava Horáka, věnovat další ze série informačních tabulí, které spolek postupně zřizuje v obci a jejím okolí, právě Bašteckému lesu. Prvotní nápad dokázala Jana Maršálová rozpracovat do pěti tabulí a naučné stezky se samostatným turistickým značením a odbočkou k prastaré dubové aleji vysazené poblíž Labe.

Součástí naučné stezky se především díky nasazení Nadi Kotkové stal i dendrofon a postupně přibyde i tzv. ptačí strom. Časem budou přibývat i další herní prvky, lavička apod.

Jedná se o zatím největší ucelenou akci spolku realizovanou během jednoho roku. Příprava byla náročná, vyžadovala zapojení mnoha lidí z obce, spolku i mimo spolek. Všem patří velké poděkování. Věříme, že stezka tu bude sloužit k poučení malých i velkých řadu let a obrátí pozornost na významnou lokalitu lužního lesa, který potřebuje pomoc a ohleduplnost nás všech.

 

Chtěli bychom tedy poděkovat:

 • Janě Maršálové za celkový koncept stezky, obsah jednotlivých tabulí a koordinaci celé akce a práci na stezce
 • Nadě Kotkové za spoluorganizaci celé akce, zajištění financí a pořízení dendrofonu a práci na stezce
 • Starostovi obce, Luboši Železnému, za celkovou podporu akce i za pomoc s finančním zajištěním
 • Danielovi Tichému a Vlastimilu Bartůňkovi za montáž tabulí a jejich zasazení v lese a okolí
 • Grafikovi Tomáši Hrnčířikovi, autorovi tabulí
 • Vítkovi Pánkovi za krásné obrázky, které jsou na tabulích, a za pomoc s dendrofonem
 • Lubomírovi Bervidovi za dřevěné stojny tabulí a dendrofonu
 • Ctiradovi Melenovi za pomoci s dendrofonem a značením stezky
 • Marcele Horákové za informační tabulky umístěné u stezky a za pomoc se značením stezky
 • Janě Melenové za pomoc se značením stezky
 • Ivě Mrázkové za pomoc se značením stezky a zajištění sousedského setkání k jejímu otevření
 • Jakubovi Mančalovi za pomoc s ptačím stromem a úpravou stezky
 • Správcům lesa – pánům Sahulovi a Peroutkovi
 • Tomáši Jarému za rybáře za poskytnutí prostoru pro informační tabule na Haldách
 • Starostům Veletova a Konárovic za umožnění umístění tabulí na území v majetku jejich obcí
 • Irče Pánkové za práci s dětmi a spolupráci na otevření stezky
 • Šárce Vyšatové za spolupráci na otevření stezky
 • Firmě Geodézie Kolín za sponzoring a Kolínské lesní společnosti, provozovně Hlízov za bezplatné poskytnutí ukázek dřeva na dendrofon
 • Všem pekařkám, které se zúčastnily soutěže o posvícenský koláč

Marie Smutná

Fotografie z otevření naučné stezky 5. 9. 2021

Foto: Václav Horák