Obnova medailonu sv. Ondřeje dokončena

2. 11. 2022 akademická malířka Hana Slavíková dokončila restaurování nástěnné malby – medailonku s vyobrazením sv. Ondřeje nad jižním vchodem do kostela. Restaurování zchátralého medailonku je hrazeno z veřejné sbírky … více

Je v našem kostele medailon?

Vyhlášení veřejné sbírky Medailon: v architektuře a v užitém umění kruhový nebo oválný ozdobný prvek, obvykle s plastickou nebo malovanou bustou antického božstva, významné osoby, světce a podobně. Umísťuje se nejčastěji na vnější fasádě, ale … více