Vorařská hospoda

Hospoda na Baště byla postavena kutnohorskými majiteli osady Bašta pro potřeby plavců a dělníků. Ti pracovali na březích Labe a vytahovali a dále zpracovávali dřevo pro potřeby kutnohorských dolů. Kutnohorští majitelé … více

Kostel sv. Ondřeje

Původně raně gotický kostel byl vysvěcený 30. listopadu na den sv. Ondřeje roku 1267. (Toto datum, uvedené ve farní kronice, je také první historickou zmínkou o obci). Stavebníkem kostela byl … více

Baštecká čarodějnice

Příběh baštecké čarodějnice se odehrál v roce 1564 a je spjat s nejstarší budovou na Baštách – s vorařskou hospodou. Tato hospoda („kavna“) byla vystavěna pro potřeby plavců a dělníků, … více

Mědihamr neb Valcha

Budova sloužila původně na přelomu 17. a 18. století jako mědihamr (na rozbíjení měděné rudy).  Od roku 1725 kotlárna a od roku 1762 soukenická valcha. Je dochována listina, kterou kutnohorský erár ukládá bašteckému mlynáři, … více

Šífovka

Tzv. Šífovka byla soustava plavebních kanálů vybudovaná v 16. století pro dopravu dřeva a dřevěného uhlí ze břehů Labe u osady Bašta, přes Starý Kolín až k úpatí hory Kaňk … více

Mlýn na Baštách

Kromě hospody pro voraře rozhodli se kutnohorští majitelé osady Bašta postavit zde na labském rameni také mlýn. Vlastní stavbu mlýna prováděl Jan z Vorličné a stavět se začalo v roce 1560 … více