Obnova železného kříže u kostela sv. Ondřeje

 

Publikováno:

Vážení občané Starého Kolína, milí sousedé,

rekonstrukce kostela sv. Ondřeje, který je jedinečnou kulturní památkou naší obce, postupuje dle možností, jakou nám dává výše poskytnutých finančních prostředků z programu Záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR.

Na povinném spolufinancování se podílejí jak majitel kostela, Římskokatolická farnost Kolín, tak obec Starý Kolín prostřednictvím příspěvku do veřejné sbírky vyhlášené naším spolkem. Nemalé prostředky také poskytujete do sbírky Vy, občané, za což Vám patří velký dík.

Protože však práce budou, jak doufáme, pokračovat ještě řadu dalších let, rozhodli jsme se v každém roce zaměřit část sbírky na určitou konkrétní věc, jejíž oprava je v našich možnostech. V předchozích letech to bylo financování opravy kapliček a bran, zastřešení zdiva márnice, oprava věžních hodin a obnova medailonu sv. Ondřeje na jižní fasádě kostela.

Nyní chceme zachránit další krásnou památku u našeho kostela: železný dvouramenný kříž. 

Původ kříže

Železný dvouramenný kříž vystavený na zděném omítaném podstavci u vnější fasády presbytáře je z 18. století a byl původně na věži kostela. Vyzdoben je sice nevýrazným, ale vkusným ornamentem z ploských pruhů. Patrně se jedná se o původní barokní kříž z rekonstrukce kostela ve stylu barokní gotiky z roku 1740. Při přestavbě věže kostela v roce 1871 nebo dřív byl kříž snesen a umístěn do svého stávajícího umístění.

Farní kronika se o kříži, případně o jeho snesení z věže a umístění za presbytář kostela nikde nezmiňuje, nicméně nákres původní věže kostela (stav před rokem 1871, kdy byla věž zvýšena o patro a získala dnešní podobu) obsažený právě ve farní kronice dnešnímu vzhledu kříže celkem dobře odpovídá.

Restaurování kříže

Července 2023: Kříž byl demontován ze svého umístění a převezen do restaurátorské dílny Ing. Jiřího Kmoška v Litomyšli. Zde proběhl restaurátorský průzkum a s památkáři byl dohodnut postup restaurování kříže.

3. srpna 2023: Proběhl kontrolní den v Litomyšli. Byl doplněn restaurátorský průzkum a dohodnut další postup čištění kříže a postup restaurování. Pod svrchní černou vrstvou byly nalezeny fragmenty zelené barvy. Na základě tohoto nálezu byla domluvena finální povrchová úprava v zeleném odstínu – pololesklá polyuretanová barva (RAL 6009).

8. listopadu 2023: Restaurovaný kříž byl převezen zpět do kostela sv. Ondřeje ve Starém Kolíně a byl dočasně umístěn uvnitř kostela. V příštím roce bude provedeno umístění kříže na původní místo za presbytářem. Bude připraven nový podstavec pro ukotvení kříže. Finálně pak bude proveden tmavě zelený nátěr.

12. listopadu 2023: Byla poukázána platba za dosud provedené práce z transparentního účtu sbírky ve výši: 54.900.– Kč.