Obnova kostela sv. Ondřeje ve Starém Kolíně

 

Publikováno:

Vážení příznivci památek, milí sousedé,

kostel sv. Ondřeje ve Starém Kolíně a přilehlý kostelní areál je jedinečnou památkou a dominantou naší obce. Charakteristická vysoká věž kostela je vidět z širokého okolí a tak vždy když se my Starokolíňáci vracíme z cest domů, můžeme si už z dálky říct: tady jsme doma. Kostel však po dlouhých desetiletích neudržování vyditelně chátrá a k havarijnímu stavu není daleko.

Od roku 2014 se postupně snažíme spolu s majitelem Římskokatolickou farností Kolín oživit okolí a dění v kostele. Kostel a jeho okolí bylo otevřeno veřejnosti, ožilo spoustou akcí a zkrásnělo květinovou výzdobou. Díky vstřícnosti obecního úřadu byly instalovány lavičky, stojany na kola a informační tabule. Areál kostela se stává oázou klidu a uvolnění.

Postupně se podařilo opravit obě výklenkové kapličky a barokní brány v ohradní zdi kostela. Na tyto opravy byla roku 2015 vyhlášena první veřejná sbírka, která je nyní ukončena. Ze zbývajících prostředků byly  renovovány sokly obou kaplí trpící silným zasolením.

V letošním roce (2019) byl po pěti letech snažení kostel sv. Ondřeje zařazen do jediného státního dotačního programu, ze kterého je možné jeho opravu financovat – Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. Letos byl na opravu z programu vyčleněn rovný milion, se spoluúčastí tato částka stoupne ještě o téměř 200.000.- Kč. Tyto prostředky budou investovány do opravy části střechy kolem věžičky zvané sanktusník kde je střecha v nejhorším stavu. Věříme, že v příštích letech se podaří z programu opravit celou střechu, a snad i fasádu.

Díky tomuto úspěchu jsme se rozhodli vyhlásit novou veřejnou sbírku, která je rozšířena na celý kostelní areál. Chceme totiž rovněž pomoci i bývalé márnici, která je ve zříceninách a naším snem je zřídit zde malé muzeum obce. Vybrané rostředky budou investovány rozumně a s ohledem na to aby maximálně přispěly k obnově celého areálu, který vždy sloužil a bude sloužit Starokolíňákům. Děkujeme za vaši podporu.

Chcete přispět?

Zašlete jakoukoliv částku na transparentní účet:

Děkujeme

Osvědčení o konání veřejné sbírky

Neutěšený stav kostela sv. Ondřeje ve Starém Kolíně

POŠKOZENÍ KROVŮ


STAV FASÁD


DOŽILÁ KRYTINA


Přehled provedených kroků k obnově kostela sv. Ondřeje ve Starém Kolíně


18. září 2019 – Kontrolní den

Zápis z kontrolního dne 18. 9. 2019


4. září 2019 – Kontrolní den

Zápis z kontrolního dne 4. 9. 2019


srpen / září 2019 – Informační leták 

Příprava a roznos letáku do všech schránek v obci, informujícího občany o zahájení opravy kostela a vyhlášení nové veřejné sbírky.


3. září 2019Oprava střechy zahájena


29. srpna 2019 Instalace lešení

Začátek oprav střechy se blíží. Lešení kolem presbytáře kostela stojí!


16. srpna 2019 – Smlouva o spolupráci

Uzavřena smlouva o spolupráci mezi naším spolkem a majitelem kostela Římskokatolickou farnostní Kolín


26. července 2019 Navýšení dotaze z rezervy PZAD

Skvělá správa: Dotace na opravu střechy našeho kostela byla na žádost Farnosti Kolín navýšena ministerstvem na rovný milion korun! Se spoluúčastí tak bude investováno celkem 1.200.000.- Kč.


25. července 2019 Instalovány lavičky a stojan na kola 🙂

Díky obecnímu úřadu byly u kostela instalovány lavičky a stojan na kola pro místní i turisty. Děkujeme


18. června 2019 Dofinancování spoluúčasti obcí

Obecní zastupitelstvo obce Starý Kolín na svém zasedání rozhodlo o dofinancování spoluúčasti dotace ministerstva kultury ve výši 25.000,- Kč. Další část spoluúčasti poskytli místní podnikatelé. Děkujeme!


11. června 2019 Nová veřejná sbírka

Krajský úřad Středočeského kraje vydal osvědčení o konání nové veřejné sbírky vyhlášené naším spolkem na obnovu kostela a celého kostelního areálu. Od této chvíle je možné přispět na transparetní účet sbírky 2701628799 / 2010


26. února 2019 – Dotace Ministerstva kultury ČR

Skvělá zpráva – kostel sv. Ondřeje byl zařezen do programu Ministerstva kultury ČR – Program záchrany architektonického dědictví (PZAD). Akci „Celková oprava střech“ byl na rok 2019 přidělen rozpočet 700.000,- Kč


2014 – 2018

Opakované žádosti majitele kostela Římskokatolické farnosti Kolín o poskytnutí dotace z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR

Oprava objektu kostela sv. Ondřeje je prováděna
s využitím finančního příspěvku poskytnutého: