Nová veřejná sbírka zahájena

Dobrá zpráva: obdrželi jsme osvěčení z Krajského úřadu Střeočeského kraje, že dne 11. června 2019 bylo přijato oznámení o konání veřejné sbírky za účelem obnovy kostela sv. Onřeje ve Starém Kolíně a kostelního areálu.

Tím je veřejná sbírka zahájena.

Transparetní účet veřejné sbírky pro dárce má číslo:

Předchozí veřejná sbírka byla ukončena, neboť bylo dosaženo jejího účalu, tj. obnovy barokních kaplí a bran v ohradní zdi kostela. Nová veřejná sbírka díky lépe definovanému účelu umožňuje přispívat na finanční obnovu celého kostelního areálu.