Zprovoznění věžních hodin

kostela sv. Ondřeje ve Starém Kolíně v září 2021

Zprovoznění věžních hodin kostela sv. Ondřeje ve Starém Kolíně probíhalo v měsících červenu až říjnu 2021. Celý přístroj byl postupně vyčištěn, namazán a seřízen kutnohorským hodinářem panem Miroslavem Janků.  Byla vyměněna elektroinstalace a také původní rtuťové čidlo (sloužící k automatickému natahování závaží) bylo vyměněno za magnetické. Byl instalován systém na automatickou synchronizaci kyvadla, sloužící ke korekci chodu hodin podle přesného času. Není tedy nutné hodiny ručně seřizovat. Nakonec se ukázalo, že bude nutné vyměnit i původní elektromotor (vyhazoval pojistku) za jiný repasovaný kus. Zde v budoucnu zvážíme, zda jej nevyměnit za zcela nový.

Poprvé se hodiny rozeběhly již 1. září ve zkušebním provozu, protože naším záměrem bylo oficiální zahájení chodu hodin na starokolínské posvícení v sobotu 4. září, což se podařilo. Postupně byly podchyceny drobné problémy, které spuštění historického přístroje provázejí.

Hodiny odbíjejí vždy ve čtvrt, půl, tři čtvrtě a celou hodinu na tzv. cymbál a v celou hodinu pak odbíjí kladivo na kostelní zvon vždy podle aktuálního počtu hodin (viz připojené video). Hlasitost odbíjení byla zvýšena instalací dodatečného závaží na kladivo, i tak je hlasitost odbíjení omezená a slyšitelná pouze v blízkosti kostela. Jak poznat kolik je hodin na ciferníku hodin kostela? Ručičky jsou si podobné, proto odečtení času může být náročnější. Je tedy dobré si pamatovat, že plná ručička ukazuje vždy celé hodiny a „vykrojená“ ručička ukazuje minuty. Až rekonstrukce kostela dospěje k opravě věže, můžeme uvažovat o případné úpravě ciferníků a ručiček, tak aby byly lépe čitelné.

Na zprovoznění věžních hodin finančně přispěli:
25.000.- Kč – GEOTEK, spol s r.o.
10.000.- Kč – rodina Bryscejnova
15.056,- Kč – jako dobrovolné vstupné návštěvníků výstavy „Řemesla a domácí výroba ve Starém Kolíně“ pořádané naším spolkem v červnu 2021
2.000.- Kč – Baštecký pivovar
2.000.- Kč – Luboš Železný
2.000.- Kč – Jan Mančal

Celkové náklady na opravu dosáhly 58.800,- Kč (z toho 30.800.- Kč systém synchronizacie kyvadla na přesný čas).

Děkujeme všem, kteří na zprovoznění hodin přispěli a pomohli tak znovu více oživit jedinečnou stavbu naší obce.

Pavel Horák

video
play-sharp-fill

Fotodokumentace prací

Vyhlášení veřejné sbírky a rozpočet

Vážení občané Starého Kolína, milí sousedé,

hodiny na věži našeho kostela již desítky let nejsou v provozu. Odvykli jsme pohledu na kostelní věž kvůli informaci o aktuálním čase, odvykli jsme odbíjení hodin na kostelní zvon i čtvrthodin na tzv. cimbál. Všechny tyto součásti historického hodinového stroje jsou však stále ve věži kostela, a to v poměrně zachovalém stavu.

Chceme se proto pokusit v tomto roce provoz kostelních hodin znovu obnovit. Děje se tak v rámci veřejné sbírky na obnovu kostelního areálu. Náklady na základní opravu a zprovoznění hodin jsou odborníkem vyčísleny na 25 000,- Kč. Stroj je v natolik dobrém stavu, že není nutná jeho demontáž z věže a dílenská oprava. Čištění, mazání a seřízení stroje lze provést přímo na místě.

Rozpočet na základní opravu:

Celkové čištění, mazání a seřízení stroje: 20 300 Kč
Výroba a montáž magnetického spínání elektromotoru: 4 700 Kč
CELKEM: 25 000 Kč

Aby hodiny ukazovaly vždy přesný čas, bylo by vhodné je doplnit systémem na synchronizaci přesného času. Není to ale nutné, hodiny lze seřizovat i ručně. Automatický systém lze doplnit kdykoliv po opravě stroje, náklady na jeho pořízení a instalaci jsou vyčísleny na dalších 30 800,- Kč.

Odbíjení hodin lze nastavit podle požadavků veřejnosti. Děkujeme za podporu.

Základní popis věžních hodin:

VÝROBCE: Bohuslav Proněk, podle konstrukce čáslavského hodináře Karla Adamce.
TYP: Čtvrťový bicí stroj
RÁM: Litinový přední a zadní díl spojený přes rozpěrné sloupky
KROK: Amantův

Stroj byl naposledy modernizován v 70. letech 20. století podnikem Elektročas. Bylo zavedeno elektrické spínání hodin a nebylo tak již nutno každý den hodiny natahovat ručně.