Renovace výklenkových kaplí v roce 2019

24. května 2019 byla zahájena plánovaná renovace výklenkových kaplí u kostela sv. Ondřeje ve Starém Kolíně, které byly kompletně opraveny v letech 2015 – 2017.  Kvůli obrovskému zasolení a přítomnosti dusíku dochází k opadávání omítky, což nákladně opravené kaple hyzdí. Firma ing. Krále letos vyzkouší jiný postup, který by vedl k zachytávání solí na omítce. Velmi pravděpodobně nebude ani tento zásah definitivní a bude potřeba jej opakovat i v budoucnu.

Rádi bychom upozornili starokolínské občany, že jsme si situace vědomi a že ji budeme průběžně řešit, nicméně opravy kapliček proběhly pod přísným dohledem památkářek z Národního památkového ústavu a Městského úřadu v Kolíně a všichni nás předem upozornili na to, že zřejmě ke znehodnocení omítek dojde.

Marie Smutná

Proč dochází k zasolení kapliček a opadávání omítek?

Použita byla vápenná malta a modifikovaný vápenný nátěr, neboť se jedná o materiály, které zajišťují nejoptimálnější řešení při rekonstrukcí historických památek. Vápenné technologie jsou prodyšné, šetrné k podkladu, odolné proti biokorozi a mají navíc schopnost přirozeného stárnutí, což moderní technologie nesplňují.

Je třeba si uvědomit, že hřbitovní zeď ve Starém Kolíně, jejíž součástí jsou hmoty kapliček, jsou celokamenné konstrukce bez izolace, jak ji známe u moderních staveb. V důsledku vzlínání vlhkosti z okolního terénu, který navíc v minulosti byl ze hřbitovní strany umocněn jeho navyšováním, nekontrolovaným růstem náletové zeleně a navíc neexistující údržbou odvodnění stavby kostela, došlo k masivnímu zavlhčení celé konstrukce. Voda vzlínající do zdiva obsahuje různé látky, které narušují vnitřní strukturu materiálů konstrukce. Těmito látkami jsou vodorozpustné anorganické soli, které mají velkou schopnost vázat na sebe vzdušnou vlhkost.

K odsolení zdiva by bylo třeba aplikovat soubor postupů, které jsou časově náročnější a finančně extrémně nákladné. Úplné odsolení historické zdi je nemožné. Zasolení zdiva, které navíc není stejnoměrné, způsobuje špatnou či ztíženou karbonataci vápenné (pojivové) složky nové maltoviny, v důsledku toho po nějaké době dochází po čase k výkvětům soli na nových omítkách/nátěrech. V důsledku působení mrazu může časem docházet až k odpadávání nových omítek.

Použitím moderních materiálů dojde k přerušení pohybu vody (solí) na povrch stavby nikoli k jejich odstranění, a v důsledku toho dochází k degradaci zdiva jako takového (neodpadne jen omítka, ale také kus zdiva) což může vyvolat zhoršení statiky objektu. Použití moderních omítkovin nebylo možné i z toho hlediska, že bylo třeba zachovat i zbytky původních omítek. Podklad, který měli páni zedníci ve Starém Kolíně k dispozici byl extrémní (chemická nesourodost, různá nasákavost, různá míra zasolení, různý zdicí kámen atd.).

Mgr. Jana Stojanovová, památkářka