Vorařská hospoda

Baštecká hospoda
Baštecká hospoda

Hospoda na Baště byla postavena kutnohorskými majiteli osady Bašta pro potřeby plavců a dělníků. Ti pracovali na březích Labe a vytahovali a dále zpracovávali dřevo pro potřeby kutnohorských dolů. Kutnohorští majitelé pronajímali hospodu nájemným šenkýřům, kteří se často střídali. Hospoda neměla nejlepší pověst a prý tam přebývaly i lehké ženštiny.

Byla nazývána plaveckou nebo vorařskou hospodou a je možné, že je ještě starší než mlýn a mědihamr.

V roce 1564 je s hospodou spojen čarodějnický proces s šenkýřkou Markétou Pelíkouvou a její pomocnicí Annou Rybníkářkou.

Hospoda funguje nepřetržitě do dnešních dní. Koncem 18. století zde pivo točila rodina Semerádova, v polovině 19. století šenkýř Václav Malina.

Dnešní podoba pochází z přestavby v 19. století.