Mědihamr neb Valcha

medihamrBudova sloužila původně na přelomu 17. a 18. století jako mědihamr (na rozbíjení měděné rudy).  Od roku 1725 kotlárna a od roku 1762 soukenická valcha.

Je dochována listina, kterou kutnohorský erár ukládá bašteckému mlynáři, aby zakoupil pozemek pro stavbu mědihamru, který sem bude převezen z Kutné Hory.  Není jasné, zda zde již stála nějaká starší budova nebo zda byl nejdříve instalován buchar a kolem něj postavena budova nová.

Každopádně zpracování mědi, která byla dovážena  z kutnohorských dolů netrvalo zřejmě dlouho, neboť již v roce 1725 se z objektu stala kotlárna a v roce 1762 soukenická valcha. Stalo se tak v době, kdy kutnohorské doly byly v útlumu a tak všichni baštečtí osadníci, kteří pracovali pro doly se změnili v tkalce.  Svoji výrobu pak směřovali do valchy, která prováděla tzv. valchování – zhušťování a zplsťování povrchu vlnařských tkanin tlakem kladiva (bucharu).

Valcha - historický pohledOd konce 18. století žila zde rodina valchářů Jelínků, ve 20. letech 19. století je střídá rodina Cikrtů.

Koncem 19. století přestává být valchování jako řemeslo výnosné, neboť výroba se přenáší do továren, kde probíhá strojní zpracování tkanin. Od té doby baštecká Valcha sloužila pouze obytným účelů a byl zasypán i vodní náhon pro pohon bucharu.