Výzva k podání nabídky – obnova výklenkových kaplí

Římskokatolická farnost Kolín ve spolupráci se Starokolínských okrašlovacím spolkem vyhlásila Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu – Obnova dvou výklenkových kaplí z ohradní zdi areálu kostela sv. Ondřeje ve Starém Kolíně.

Veškeré informace k zakázce a zadávací dokumentaci poskytne pan Petr Čech ze stavebního odboru farnosti. Kontakt viz příloha: Stary-Kolin-vyzva-kaple . Nabídku je možné podat do 23. 10. 2015.

Další informace o obnově kaplí v článku: Stav obnovy výklenkových kaplí