Vyhlašujeme veřejnou sbírku

 

Publikováno:

VEŘEJNÁ SBÍRKA 
NA OBNOVU BAROKNÍCH KAPLIČEK A HŘBITOVNÍ ZDI
S BRANAMI U KOSTELA SV. ONDŘEJE

Přispějte jakoukoliv částkou na transparentní účet:

2100756381/2010

nebo do pokladničky umístěné na podatelně obecního úřadu.

kasicka

Veřejná sbírka je řádně povolená a evidovaná krajským úřadem pod č. j.: 050160/2015/KUSK
Pořadatel: Starokolínský okrašlovací spolek, IČ: 03180867
Veškeré vybrané prostředky budou využity na opravu památky.

Pokud máte zájem o uzavření darovací smlouvy, kontaktujte nás.

Osvědčení krajského úřadu:

Proč vyhlašujeme veřejnou sbírku:

Vážení občané Starého Kolína,

jedním z důvodů ustavení Starokolínského okrašlovacího spolku bylo pomoci znovuoživit kostelní areál ve Starém Kolíně, který je dominantou obce viditelnou z širokého okolí a jeho nejvýznamnější památkou.

Obec Starý Kolín zaplatila před zhruba třemi lety 60 000,- Kč za projektový záměr obnovy kostela, jež nechal vypracovat vlastník památky, římskokatolická farnost v Kolíně. Získání prostředků na obnovu kostela se od té doby stalo předmětem řady žádostí o dotace podávaných farností. Bohužel jsou vyčíslené prostředky na obnovu kostela příliš vysoké a je zřejmé, že rekonstrukce bude probíhat dlouhá léta a po částech. Dotační žádosti prozatím nebyly úspěšné. Kolínská farnost v roce 2015 financuje vypracovaní projektového záměru obnovy márnice, včetně jejího znovuzastřešení. Obnova márnice by měla být finančně dostupnější, není však jasné, zda a kdy se podaří získat prostředky z dotačních titulů.

Mnohem dosažitelnější se jeví rekonstrukce dvou výklenkových kapliček umístěných ve zdi kostela. Jsou všem na očích, chodíme kolem nich denně, a nejen my, místní, ale i návštěvníci Starého Kolína, turisté, cyklisti projíždějící v hojném počtu naší vsí. Všimne si jich každý, aniž by navštívil areál kostela.

Proto jsme se rozhodli vyhlásit veřejnou sbírku na rekonstrukci kaplí i kostelní zdi s branami. Náklady na opravu každé z kaplí (kromě restaurování maleb) jsou vyčísleny na cca 70 000,‐ Kč. Pokud by se podařilo již letos vybrat i s přispěním obce a farnosti kýženou částku, bude se moci k obnově jedné z kaplí přikročit již letos.

Necháváme sbírku vyhlášenu na dobu neurčitou, pokud se podaří shromáždit časem větší obnos peněz, může být postupně rekonstruována i zeď s barokními branami. Přispět do sbírky lze prostřednictvím transparentního účtu 2100756381/2010 u Fio banky, nebo příspěvkem do kasičky umístěné na obecním úřadě. Každý dárce má samozřejmě možnost obdržet darovací smlouvu, zejména na vyšší částky.

Jelikož se nedochovaly téměř žádné historické fotografie kostela, a především zmíněných kapliček, budeme rádi, když zapátráte doma v albech a budete ochotni své fotografie zapůjčit, velmi tím pomůžete. Fotografie směřujte prosím Marii Zahradníkové, Blance Lískové nebo Pavlu Horákovi.