Údržba informačních tabulí a naučné stezky

V úterý 30. května 2023 proběhla brigáda na údržbu informačních tabulí a naučné stezky v Bašteckém lese. Zkontrolovali jsme všech sedm stávajících informačních tabulí v obci. U tří nejstarších byl obnoven kompletní nátěr.

Prošli jsme celou naučnou stezku a obnovili značení, včetně doprovodných tabulek. Obnovu značení provedly Ukrajinky paní Natálie a paní Olga. Velmi děkujeme za pomoc.

Kde bylo potřeba, byla vysekána zeleň kvůli přístupu k tabulím a k ptačímu stromu. Některé zjištěné závady bude třeba ještě dořešit. Akce proběhla za podpory MAS Zálabí a Obce Starý Kolín.

Přijďte si projít naučnou stezku. Zjara je v lese opravdu krásně!