Noc kostelů 2023

V pátek 2. 6. od 18 hodin proběhla v kostele sv. Ondřeje ve Starém Kolíně jubilejní desátá Noc kostelů. Celostátně probíhal 15. ročník této události.

Program byl zahájen společnou modlitbou. Poté z kůru zazpívala Amálka Lacinová – pásmo sedmi duchovních písní završila skvěle provedenou skladbou Ave Maria od Franze Schuberta. Na varhany jí doprovázela Markéta Neřoldová.

PhDr. Miroslava Jouzová, PhD. poté návštěvníky seznámila s církevními dějinami Starého Kolína a Bašet, s dopadem třicetileté války i se stavebním vývojem kostela sv. Ondřeje. Hovořila poutavě i o starokolínské monstranci, která se jako zázrakem dochovala do dnešních dnů a je nyní uložena ve sv. Bartoloměji v Kolíně. Obrazem ji představí na podzimním sousedském dýchánku.

Marie Smutná poté návštěvníky informovala o dalším vývoji obnovy kostela a o veřejné sbírce, která je letos zaměřena na opravu železného kříže umístěného před presbyteriem na východní straně kostela. Blanka Licková návštěvníkům představila historii starokolínských varhan a pohovořila i o jejich opravě a možnostech do budoucna. Více informací zde.
K příjemné atmosféře Noci kostelů přispěly i dobroty, které napekly Táňa a Olga z Ukrajiny.

Události se zúčastnilo celkem asi 50 návštěvníků, a to až z Nového Města na Moravě.“

Foto: Blanka Licková