Jak proběhla Noc kostelů ve Starém Kolíně

V rámci celostátní církevní akce Noc kostelů  se v letošním roce zapojil i kostel sv. Ondřeje ve Starém Kolíně. Setkání proběhlo v pátek 23.5.2014 od 18 hodin.

Účast z obce byla slušná, přihlédneme-li k tomu, že půl hodiny před začátkem se strhla silná bouře s krupobitím, které mohla některé účastníky odradit. Akci však nijak nenarušila, snad jen, že nebylo možno projít okolí kostela s márnicí. Druhou nepříjemností bylo utržení provazu pro rozhoupání zvonu, takže vyzvánění nezaznělo.

Paní Marta Moravcová z kolínské farnosti zahájila program modlitbou spojující všechny kostely účastnící se Noci kostelů. Následovalo krásné hudební vystoupení dětí základní školy. Natálka Mušák ze třetí třídy zahrála na klavír skladbu Rapsodia Bohemia od Queen.

Po celou dobu konání akce byla k dispozici dílnička pro děti pod vedením starokolínského junáka, malé občerstvení a při vstupu do kostela výstava historických fotografií kostela a obce.

Dále byla vystavena liturgická roucha o kterých hovořila pí. Moravcová. Představila také velkou starokolínskou historickou památku a to je soubor Kasule (ornát) – svrchní liturgické oblečení kněze – tento soubor je datován do 2. poloviny 18. století a je nyní uložen v Kolíně.

Blanka Lísková potom četla a recitovala z dopisů Marie Riegrové (vnučky Františka Palackého), které popisují dění v obci za faráře Karla Huška ve druhé polovině 19. století.

Marie Zahradníková ve svém vystoupení provedla přítomné historií kostela.

Děkujeme všem za účast!

Leták (PDF) o historii kostela distribuovaný během akce.

Obrazem:

 

Informace o historické památce od pí. Moravcové:


Kasule se souborem /Datováno do 2. poloviny 18. století./

Tento soubor tvoří:

Kasule/ornát/ – svrchní liturgické oblečení kněze.
Dalmatika – svrchní liturgické roucho jáhna. Má tvar „T“.
Štola – dlouhý užší pás látky, který se nosí na albě či rochetě.
Pluviál – široký až k patám sahající plášť, vpředu otevřený, používaný při různých liturgických úkonech, pokud není slavena mše svátá.
Manipul – býval do liturgické reformy II. vatikánského koncilu součástí liturgického oblečeni. Nosil se na levém předloktí. Vyvinul se z potného šátku, který se nosil v ruce ve starém Římé.
Antipendium – ozdoba oltáře, obětního stolu či ambonu.

Popis této památky podle památkářů je:
Podkladem je rudý samet s aplikovaným brokátem a sametem, vyšívaný hladkým stehem v obrysech, ve výplních je mřížkování, ornament výšivky tvoří zlaté rozvaliny a květy. Kasule je rozdělena na svislé pruhy oddělené náročnou portou, výšivka středního prahu má aplikace. Pluviál je doplněn stříbrnou sponou a motivy českého rokaje.

 

 

Sv. Ondřej:  informace od pí. Moravcové:

 

sv-ondrejSvátek sv. Ondřeje katolická i pravoslavná církev slaví 30. listopadu.

Tento den je zároveň národním dnem Skotska. Ondřej je též patronem pomáhajícím proti růži (tzv. Ondřejova nemoc).

Svatý Ondřej se narodil v Betsaidě, jež se nachází na břehu Galilejského moře. Stejně jako jeho bratr Šimon, budoucí apoštol Petr, se živil lovením ryb. Předtím než ho Pán Ježíš vyzval jako prvního k následování, byl učedníkem sv. Jana Křtitele.

Právě Ondřej oznámil svému bratru Šimonovi/Petrovi, že Pán Ježíš je Mesiáš: „Nalezli jsme Mesiáše, Krista.!*

Když se Ježíš chystal nakrmit zástup pěti tisíců lidí, upozornil ho Ondřej na chlapce, který měl u sebe pět chlebů a dvě ryby. „Je tu jeden chlapec, který má pit ječných chlebů a dvě ty by; ale co je to pro tolik lidii*

Ježíš učinil zázrak, jídlo rozmnožil a všechny nasytil.

Církevní historik Eusebius (asi 275—339) píše, že Ondřej působil jako apoštol v Malé Asii a Skýtii u Černého moře až k řece Volze. Proto se stal svátým patronem Rumunska a Ruska. Podle věrohodných zpráv se usadil v Patrasu.

Jiná tradice vypráví, že se stal prvním biskupem v Byzanci, v dnešním Istanbulu.

Za Neronovy vlády byl ukřižován na šikmém kříži (tzv. Ondřejův kříž).

Okolo poloviny 10. století se stal svátý Ondřej patronem Skotska. Jedna legenda vypráví událost zasazenou do 9. století:

– Keltský král Angus před bitvou u Athelstanefordu spatřil mraky ve tvaru svatoondřejského kříže. Král v tom viděl boží znamení, a proto slíbil, že pokud v bitvě zvítězit stane se Ondřej skotským patronem. –

Deklarace z Arbroath z roku 1320 je sice prohlášením nezávislosti Skotska, ale zmiňuje se o obrácení Skotska na křesťanskou viru, za nímž stojí postava sv. Ondřeje, „prvního apoštola“. Skotsko se těšilo zvláště velké přízni Boží, na které měl veliký podíl právě apoštol sv. Ondřej.