Vznikne v obci okrašlovací spolek?

Připojujeme oficiální oznámení o ustavující schůzi Starokolínského okrašlovacího spolku:

Ve Starém Kolíně, 12. 5. 2014

Informace o ustavující schůzi Starokolínského okrašlovacího spolku

Dne 11. června 2014 od 18 hodin se uskuteční ustavující schůze nově zakládaného Starokolínského okrašlovacího spolku, a to v zasedací místnosti Obecního úřadu Starý Kolín, Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín.

Účelem založení spolku je především ochrana a rozvoj kulturního, historického a přírodního dědictví v katastru obce Starý Kolín, ochrana památek, pořádání kulturních a osvětových akcí, akce na podporu obnovy kostela sv. Ondřeje a celého kostelního areálu, vydávání informačních, odborných a propagačních materiálů, iniciování veřejné i odborné diskuse o současném stavu a budoucnosti kulturního a přírodního prostředí v obci, podpora místních tradic a zvyklostí, pořádání volnočasové aktivity dětí a mládeže, získávání finančních zdrojů na obnovu památek a ekologické aktivity.

Program ustavující schůze:

1) seznámení s navrhovanými stanovami spolku a jejich schválení,
2) volba statutárních orgánů spolku,
3) ustavení jména, sídla a návrh loga spolku,
4) schválení členského poplatku ve výši 50,- Kč na osobu/rok,
5) diskuse o konkrétních cílech a záměrech spolku v nejbližším období,
6) tipy na organizace v obci a okolí, se kterými by mohl spolek spolupracovat,
7) diskuse.

Srdečně zveme všechny, kdo by se chtěli stát členy spolku, případně jeho sympatizanty, nechť se
dostaví na ustavující schůzi.

Za přípravný výbor Mgr. Marie Zahradníková, Blanka Lísková a Pavel Horák

SOS_informace o ustavení_2014