Výstava „Řemesla a domácí výroba ve Starém Kolíně“

Ve dnech 5., 6., 12. a 13. června 2021 proběhla v bývalém kině již třetí výstava za poslední čtyři roky. Letošní téma bylo „Řemesla a domácí výroba ve Starém Kolíně“. Výstava byla v náhradním termínu, kvůli pandemii jsme ji museli o půl roku odložit. Během čtyř výstavních dnů přišlo 305 návštěvníků. Jeden den jsme také věnovali žákům místní základní školy, kterých přišlo 126. Byli to žáci od 2. do 7. třídy a součástí jejich návštěvy byly také praktické úkoly s pracovními listy.

Vystavovatelů bylo celkem 35 a představili nám 36 řemesel a 17 různých domácích činností. Část expozice byla věnována firmě KARA a dalším dnes již ve Starém Kolíně neexistujícím řemeslům: bednářství, studnařství, ševcovství, sedlářství, opravě harmonik a harmonií a dalším. Další zajímavostí jsou místa, odkud k nám návštěvníci zavítali. Díky společnému termínu výstavy a Jarního putování se svatým Jakubem bylo v sobotu 5. června na výstavě docela živo: 163 návštěvníků ze 43 míst ČR a Polska. Namátkou: Ostrava, Litoměřice, Hodonín, Břeclav, Brno, Mladá Boleslav, Znojmo, atd. Nejvíce přišlo samozřejmě Starokolíňáků, celkem 233 lidí.

Opět jsme promítali, tentokrát fotky, které se nevešly do kalendáře „Zmizelý Starý Kolín“, dokument „Starý Kolín z výšky“ a fotky z minulých vánočních trhů.

V průběhu čtyř dnů výstavy a Noci kostelů jsme vybrali do veřejné sbírky 15 056,- Kč na opravu a zprovoznění kostelních věžních hodin. Částka byla vložena na transparentní účet sbírky.

Děkujeme všem vystavovatelům a návštěvníkům za přízeň, klidný průběh výstavy a příjemně strávené chvíle.

Naďa Kotková

Výstava na panoramatickém snímku

Zastavení u pamětní desky TGM

Zastavení proběhlo v rámci Jarního putování se sv. Jakubem

Výstava „Řemesla a domácí výroba ve Starém Kolíně“

Foto: Václav Horák