Výroční schůze spolku dne 23. 2. 2019 a plán akcí na rok 2019

Výroční schůze našeho spolku se konala v sobotu 23. února 2019 v Baštecké pivovaru ve Starém Kolíně.

Výroční schůze projednala následující body:

  • Příprava plánu akcí na rok 2019
  • Proběhla volba vedení spolku, které je ve steném složení jako v předchozím období.
  • Byla přijata výroční zpráva spolku za období 2016 – 2018
  • Zjištěna finanční situace spolku, jakož i platba členských příspěvků.
  • Informace o pokračování veřejné sbírky
  • Diskutována byla situace ohledně rekonstrukce márnice u kostela, jakož i samotného kostela.

d-icoVýroční zpráva SOS 2016 – 2018
PDF 11 MB

Plán akcí spolku v roce 2019

Podrobnosti o jednotlivých akcích se dozvíte postupně z hlášení obecního rozhlasu, na webu obce a Starokolínského okrašlovacího spolku a na plakátech v obci.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

5. ledna 2019

UKLIĎME ČESKO

6. dubna 2019
Ve spolupráci s Obcí Starý Kolín

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA

11. května 2019
V rámci turistického pochodu „Jarní putování se svatým Jakubem“ pořádaného Hlízovským unikátním spolkem

NOC KOSTELŮ

24. května 2019
Ve spolupráci s Římskokatolickou farností Kolín

DĚTSKÝ DEN

1. června 2019
Společná akce spolků v obci

CYKLOVÝLET

8. června 2019
Za koňmi do Kladrub

POSVÍCENSKÁ JÍZDA VETERÁNŮ

31. srpna 2019
Přehlídka veteránů – Výstava v knihovně – Otevřený kostel
Ve spolupráci s Veteran Car Club Kolín

VÝLET AUTOBUSEM ZA POZNÁNÍM

5. října 2019 
Do Ratibořic nejen za babičkou

VÁNOČNÍ TRH

30. listopadu 2019
Prodej stolních kalendářů
Sbírka na obnovu márnice

VÝSTAVA V KINĚ S PŘEKVAPENÍM

30. listopadu – 1. prosince 2019 a 7. prosince – 8. prosince 2019
Výstava zapůjčených předmětů v kině
„Jak a s čím si hráli a co četli naši rodiče a prarodiče“