Výlet po stopách TGM do Hořic a na Kuks

V rámci projektu „Hledá se Masaryk“ jsme v sobotu 29. září 2018 vyrazili po stopách T. G. Masaryka do Hořic v Podkrkonoší. Zde jsme navštívili známou „Masarykovu věž samostatnosti„. Položení základního kamene této stavby se v roce 1926 zúčastnil sám prezident Masaryk. Dnes slouží jako památník a jako rozhledna. Věž by měla být v následujích letech dostavěna podle původního plánu.

V Hořicích jsme dále navštívili:  Kostel Narození Panny Marie, rozhlednu Hořický Chlum, lázně Dachová s pramenem Kalíšek a vrch sv. Gotharda se sochařským parkem, hřbitovem, sochou Jana Žižky (první v Čechách) a kostelem sv. Gotharda.

Závěr výletu patřil návštěvě blízkého  hospitalu Kuks.

Za historický výklad děkujeme paní doktorce Jouzové.