Pozvánka – Výlet za památkami Podblanicka

23.9.2015

 

vylet4Starokolínský okrašlovací spolek pořádá výlet za památkami Podblanicka.

Vyrazíme autobusem v neděli 18. 10. 2015 v 8:00 hodin z náměstí ve Starém Kolíně.

Cena za dopravu je 50 Kč za osobu. REZERVACE místa v autobusu je možná zde na webu nebo na tel.:  608 611 787. VÝKLAD povede členka našeho spolku, PhDr. Miroslava Jouzová, Ph.D. Vstupné v místě si hradí každý účastník sám.

Trasa autobusu

1. Louňovice pod Blaníkem

Z Louňovic vyrazíme na procházku na Velký Blaník s rozhlednou či Malý Blaník s poutní kaplí sv. Máří Magdalény. V případě, že nebudete chtít zúčastnit výstupu na jeden z Blaníků, je možné navštívit místní Muzeum na zámku v Louňovicích kde se nachází i Muzeum včelařství.

2. Kondrac

Dále navštívíme obec Kondrac.  V interiéru bývalé fary v Kondraci u Vlašimi bylo zřízeno Farní muzeum, obsahující expozici o životním stylu venkovského duchovenstva na přelomu 19. a 20. století v kontextu s tehdejším provozem farního úřadu a farní domácnosti s jejím hospodářským zázemím.

Pro nás je nejzajímavější shlédnout tamní restaurovanou márnici jako inspiraci pro náš projekt. Nevelký objekt márnice je zapojený do jižní části hřbitovní zdi. Pochází nejspíše z první poloviny 18. století. Skládá se ze dvou místností.  V jedné naleznete údaje o historii kondrackého kostela. sv. Bartoloměje. Jeho stavební vývoj  je doložen třemi rekonstrukčními modely, přibližujícími románskou, gotickou a barokní podobu této památky. V expozici jsou rovněž vystaveny fragmenty původních středověkých architektonických článků, sejmutých při rekonstrukci kostela v 80. letech 20. století a model obce, jak pravděpodobně vypadala v roce 1841. Druhá místnost ukrývá informace týkající se pohřbívání.

3. Zámek Jemniště

Navštívíme krásný barokní zámek Jemniště.  Zde je možnost prohlídky zámku nebo zámeckého parku a zvěřince (vstupné viz zde: http://www.jemniste.cz/prohlidky/).