Vánoční hra v podání starokolínských dětí

Pod vedením Veroniky Ečerové nastudovaly starokolínské děti a rodiče Vánoční hru. Přípravy probíhaly intenzivně od září do prosince. Děkujeme všem zúčastněným, kteří přispěli a pomohli k úspěšnému provedení hry.

Premiéra hry byla 5. prosince v kostele sv. Ondřeje. Po mikulášské nadílce v sokolovně šel průvod do kostela. V průvodu byla i živá zvířata ze Statku.

Druhé uvedení hry proběhlo v neděli po vánočním trhu opět v kostele.

Fotografie z premiéry  5. prosince a druhého uvedení hry 7. prosince 2014, kostel sv. Ondřeje: