Tříkrálová sbírka 2020 ve Starém Kolíně

11.1.2020

Děkujeme  všem, kdo otevřeli dveře, a přispěli do letošní sbírky. Poděkování patří také dětem a maminkám, jež vyrazily na tuto dobročinnou pouť a bez nichž by se sbírka neuskutečnila…Celková částka vybraná do tříkrálové sbírky 2020 ve Starém Kolíně činí 13.965,- Kč.  

11. ledna 2020 se koná Tříkrálová sbírka ve Starém Kolíně

Starokolínský okrašlovací spolek spolu s Charitou ČR se opět účastní.

Tři králové s prosbou o příspěvek Vás navštíví v sobotu, 11.1. 2020 mezi 10 – 12 hodinou.

Za Vaše příspěvky moc D Ě K U J E M E

Staň se třetím králem

Hledáme děti a rodiče, kteří by s námi šli  jako tři králové koledovat pro dobrou věc. Přidáte se?