Tříkrálová sbírka 2019 ve Starém Kolíně

6.1.2019

 

Během letošní tříkrálové sbírky, která se konala 5. ledna 2019 se ve Starém kolíně vybralo celkem  11.129,- Kč. Peníze budou využity na projekty a podoru lidí v nouzi v regionu Kolínska.

Děkuji tímto všem, kdo otevřeli dveře, a přispěli do sbírky. Poděkování patří také dětem a maminkám, jež vyrazily na tuto dobročinnou pouť a bez nichž by se sbírka neuskutečnila…

5.1. 2019 se koná Tříkrálová sbírka ve Starém Kolíně

Starokolínský okrašlovací spolek spolu s Charitou ČR se opět účastní.

Tři králové s prosbou o příspěvek Vás navštíví v sobotu, 5.1. 2019 mezi 10 – 12 hodinou.

Za Vaše příspěvky moc D Ě K U J E M E

Staň se třetím králem

Hledáme děti a rodiče, kteří by s námi šli  jako tři králové koledovat pro dobrou věc. Přidáte se?