Starokolínský okrašlovací spolek v roce 2023

Na schůzce spolku 11. února 2023 v Obecním domě jsme plánovali akce na rok 2023. Těšíme se na viděnou na některé z nich.

Plán akcí spolku v roce 2023

Podrobnosti o jednotlivých akcích se dozvíte postupně zde na webu spolku, facebooku a na plakátech v obci nebo případně z hlášení obecního rozhlasu.

UKLIĎME ČESKO

Ve spolupráci s obcí Starý Kolín

1. dubna 2023

SNÍDANĚ V TRÁVĚ VE VIŠNIČKÁCH

Konání akce podle počasí – upravené sezení pro seniory

7. května 2023

NOC KOSTELŮ

Ve spolupráci s ŘK-farností Kolín – komentovaná prohlídka opravených věžních hodin – přednáška Dr. Jouzové – hudební vystoupení

2. června 2023

CYKLOVÝLET

Červený domek – Kačina – Kolo Bistro Kobylnice

11. června 2023

AUTOBUSOVÝ VÝLET ZA PAMÁTKAMI

Kostelec nad Orlicí a Častolovice

17. června 2023

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO LÁN

Přednostně pro seniory a občany se sníženou pohyblivostí.

16. září 2023

VÁNOČNÍ TRHY

trhy na náměstí, prodej kalendáře na rok 2024

2. prosince 2023

VÝSTAVA V KULTURNÍM DOMĚ
„ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA“

Výstava zapůjčených předmětů od občanů.

2 – 3. prosince 2023