Slavnostní koncert v kostele

Slavnostní vánoční koncert v kostele sv Onřeje ve Starém Kolíně se konal 2. prosince 2017 jakožto zakončení oslav 750. let obce.

Starosta obce Luděk Železný poděkoval všem účastníkům a organizátorům akcí věnovaným oslavám 750ti let naší obce.

V rámci kocertu (viz program) vystoupil smyčcový orchestr ARCHI a se sólovým zpěvem Amálie Lacinová.