Setkání rodáků – 750 let obce

Spolu s obecním úřadem a dalšími spolky v obci jsme se zapojili do příprav a průběhu oslav 750 let od první písemné o obci Starý Kolín. Akce se konala v sobotu 2. zárí 2017. Kostel navštívilo více něž 70 návštěvníků a vyslechlo přednášku pí. doktorky Jouzové o historii obce, kostela a hřbitovního areálu. V rámci programu v kulturním domě jsme připravili výstavu historických fotografií.