Schůze spolku a plán akcí na rok 2020

Sedíme a plánujeme akce na rok 2020 na schůzi spolku v neděli 12. ledna.

Budou to víceméně tradiční osvědčené akce konané každý rok, ale chceme se zaměřit na jejich lepší plánování, bohatší program a hlavně větší propagaci. V plánu jsou i nějaké novinky 🙂 takže se máte na co těšit!

Chceme opět vydat stolní kalendář na rok 2021 a aktulizace se možná dočká turistická vizitka obce.

Plán akcí spolku na rok 2020

Podrobnosti o jednotlivých akcích se dozvíte postupně z hlášení obecního rozhlasu, na webu Starokolínského okrašlovacího spolku nebo obce a na plakátech v obci.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

11. ledna 2020

DĚTSKÝ DEN

neděle 24. května 2020
Společná akce spolků v obci

ZRUŠENO

NOC KOSTELŮ

12. června 2020
Ve spolupráci s Římskokatolickou farností Kolín

nockostelu.cz

LETNÍ SNÍDANĚ V TRÁVĚ

21. června 2020
ve Višničkách

ZRUŠENO PRO NEPŘÍZEŇ POČASÍ

PROHLÍDKA KOSTELA, PROMÍTÁNÍ V BÝVALÉM KINĚ

5. září 2020
V rámci turistického pochodu „Jarní putování se svatým Jakubem“ pořádaného Hlízovským unikátním spolkem

VÝLET AUTOBUSEM ZA POZNÁNÍM

3. října 2020 
Mělník a skalní reliéfy v okolí

ODLOŽENO NA ROK 2021

VÁNOČNÍ TRH

5. prosince 2020
Prodej stolních kalendářů
Sbírka na obnovu kostelního areálu

VÝSTAVA V KINĚ

5 – 6. prosince 2020
12 – 13. prosince 2020

Výstava v kině