Schůze spolku a plán akcí na rok 2020

Sedíme a plánujeme akce na rok 2020 na schůzi spolku v neděli 12. ledna.

Budou to víceméně tradiční osvědčené akce konané každý rok, ale chceme se zaměřit na jejich lepší plánování, bohatší program a hlavně větší propagaci. V plánu jsou i nějaké novinky 🙂 takže se máte na co těšit!

Chceme opět vydat stolní kalendář na rok 2021 a aktulizace se možná dočká turistická vizitka obce.

Plán akcí spolku na rok 2020

Podrobnosti o jednotlivých akcích se dozvíte postupně z hlášení obecního rozhlasu, na webu Starokolínského okrašlovacího spolku nebo obce a na plakátech v obci.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

11. ledna 2020

UKLIĎME ČESKO

4. dubna 2020
Ve spolupráci s Obcí Starý Kolín

PROGRAM V BÝVALÉM KINĚ A KOSTELE

23. května 2020
V rámci turistického pochodu „Jarní putování se svatým Jakubem“ pořádaného Hlízovským unikátním spolkem

DĚTSKÝ DEN

neděle 24. května 2020
Společná akce spolků v obci

NOC KOSTELŮ

5. června 2020
Ve spolupráci s Římskokatolickou farností Kolín

CYKLOVÝLET

13. června 2020
Kačina – Žehušice

LETNÍ SNÍDANĚ V TRÁVĚ

21. června 2020
ve Višničkách

VÝLET AUTOBUSEM ZA POZNÁNÍM

3. října 2020 
Mělník a skalní reliéfy v okolí

VÁNOČNÍ TRH

5. prosince 2020
Prodej stolních kalendářů
Sbírka na obnovu kostelního areálu

VÝSTAVA V KINĚ

od 5. prosince 2020
Výstava zapůjčených předmětů v kině