Výzva k podání nabídky – obnova výklenkových kaplí

Římskokatolická farnost Kolín ve spolupráci se Starokolínských okrašlovacím spolkem vyhlásila Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu – Obnova dvou výklenkových kaplí z ohradní zdi areálu … více