Veřejná sbírka pokračuje

VEŘEJNÁ SBÍRKA  NA OBNOVU BAROKNÍCH KAPLIČEK A HŘBITOVNÍ ZDI S BRANAMI U KOSTELA SV. ONDŘEJE Přispějte jakoukoliv částkou na transparentní účet: 2100756381/2010 nebo do pokladničky umístěné na akcích spolku. Pokračování … více

Výzva k podání nabídky – obnova výklenkových kaplí

Římskokatolická farnost Kolín ve spolupráci se Starokolínských okrašlovacím spolkem vyhlásila Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu – Obnova dvou výklenkových kaplí z ohradní zdi areálu … více