Nová veřejná sbírka zahájena

Dobrá zpráva: obdrželi jsme osvěčení z Krajského úřadu Střeočeského kraje, že dne 11. června 2019 bylo přijato oznámení o konání veřejné sbírky za účelem obnovy kostela sv. Onřeje ve Starém … více

Výzva k podání nabídky – obnova výklenkových kaplí

Římskokatolická farnost Kolín ve spolupráci se Starokolínských okrašlovacím spolkem vyhlásila Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu – Obnova dvou výklenkových kaplí z ohradní zdi areálu … více