Mědihamr neb Valcha

Budova sloužila původně na přelomu 17. a 18. století jako mědihamr (na rozbíjení měděné rudy).  Od roku 1725 kotlárna a od roku 1762 soukenická valcha. Je dochována listina, kterou kutnohorský erár ukládá bašteckému mlynáři, … více

Šífovka

Tzv. Šífovka byla soustava plavebních kanálů vybudovaná v 16. století pro dopravu dřeva a dřevěného uhlí ze břehů Labe u osady Bašta, přes Starý Kolín až k úpatí hory Kaňk … více

Mlýn na Baštách

Kromě hospody pro voraře rozhodli se kutnohorští majitelé osady Bašta postavit zde na labském rameni také mlýn. Vlastní stavbu mlýna prováděl Jan z Vorličné a stavět se začalo v roce 1560 … více

Starokolínská farnost

Farní úřad ve Starém Kolíně existoval už v době předhusitské. Je uváděn rok 1267 jako rok  vysvěcení kostela sv. Ondřeje. V husitských válkách fara zanikla a byla obnovena roku 1681. … více

Václav Klíma

Václav Klíma (13.2.1906 – 11.9.1971) byl starokolínský rodák, povoláním učitel, autor publikace o historii naší obce Starý Kolín – Antiqua Colonia. Po absolvování učitelského ústavu v Kutné Hoře působil jako … více

T. G. Masaryk – čestný občan Starého Kolína?

Když prezident Masaryk 14. září 1937 zemřel, byl velký národní smutek.Všechny noviny a časopisy vyšly ve smuteční úpravě. Rádio bylo plně zaměřeno na T.G.M. Školy dostaly volno.Výlohy obchodů byly plné … více