Pozvánka na Noc kostelů ve Starém Kolíně

Pozvánka na Noc kostelů v kostele sv. Ondřeje ve Starém Kolíně – příští pátek 23.5.2014:

nockostelu2014

KOSTEL SV. ONDŘEJE VE STARÉM KOLÍNĚ

PROGRAM (17:45-23:00)

18:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ S VYZVÁNĚNÍM ZVONŮ, ÚVODNÍ SLOVO MGR. MARTY MORAVCOVÉ Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI KOLÍN
18:10 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZE ZŠ STARÝ KOLÍN
18:25 PŘEDNÁŠKA MGR. MARTY MORAVCOVÉ O BARVÁCH LITURGICKÝCH ROUCH SPOJENÁ S VÝSTAVKOU LITURGICKÝCH ODĚVŮ VČETNĚ KASULE SE SOUBOREM Z 2. POLOVINY 18. STOLETÍ Z DEPOZITÁŘE KOLÍNSKÉ FARNOSTI
18:40 RECITACE Z DENÍKOVÝCH ZÁZNAMŮ MARIE RIEGROVÉ (DCERA F. L. RIEGRA, 1854–1895) O DĚKANU KARLU HUŠKOVI ZE STARÉHO KOLÍNA
18:50 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA A HŘBITOVA S KOSTNICÍ

DOPROVODNÝ PROGRAM:

– VÝSTAVKA KRESEB DĚTÍ ZE ZŠ STARÝ KOLÍN
– VÝSTAVKA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ KOSTELA A OBCE – VE SPOLUPRÁCI SE ZŠ STARÝ KOLÍN
A MÍSTNÍMI OBČANY
– DÍLNIČKA: POD VEDENÍM JUNÁKA, STŘEDISKA STARÝ KOLÍN SI DĚTI BUDOU MOCI VYROBIT
DROBNÉ UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
– BĚHEM CELÉ AKCE BUDE PRO ZÁJEMCE NABÍZENA KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA
SPOJENÁ S PŘEDSTAVENÍM ZÁMĚRŮ ZAKLÁDANÉHO STAROKOLÍNSKÉHO OKRAŠLOVACÍHO
SPOLKU
– K DISPOZICI BUDE PO CELOU DOBU MALÉ OBČERSTVENÍ

ZA SPOLUPRÁCI DĚKUJEME: ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI KOLÍN, OBECNÍMU ÚŘADU
STARÝ KOLÍN, ZÁKLADNÍ ŠKOLE STARÝ KOLÍN, DOBROVOLNÍKŮM A JUNÁKU, STŘEDISKU
STARÝ KOLÍN

 

Ke stažení(PDF):  Program: Noc_kostelu_2014