Panorama vojenských manévrů v r. 1750 mezi Kolínem a Novými Dvory

V srpnu 1750 byla krajina mezi Kolínem, Starým Kolínem a Novými Dvory zvolena k velkému cvičení Rakouských vojsk. Tohoto cvičení se osobně zúčastnila i Marie Terezie se svým manželem Františkem Lotrinským. K uvítání dvorské návštěvy byly na Kaňku, Kuklíku a Sukovu postaveny tři vysoké pyramidy ozdobené prapory (viz. grafika). Středem manévrů byla oblast mezi Novými Dvory a Starým Kolínem. Vojenský tábor byl rozložen nedaleko Starého Kolína, kde se konalo i cvičení. Manévrovalo zde 14 pluků – pěších i jízdních.

Pro takové množství vojska muselo být zajištěno řádné zásobování, proto krajský komisař nařídil stavbu vojenských kuchyní a pecí. Chléb se pekl ve Starém Kolínû na Baštách, kde bylo zároveň postaveno skladiště na uskladnění chleba a mouky. Tento „magacín“ sloužil jako vojenské skladiště ještě dlouhá léta. Roku 1817 byl prodán mlynáři Schubertovi, který jej přeměnil na stodolu.

Starý Kolín se na vyobrazení nachází v levém dolním rohu grafiky pod č. 49.

Zdroj: Projekt VaV MŠMT Kačina 2006 – 2011, foto V. Vávrová, SOA Praha, rodinný archiv Chotek, inv.č. 3486, č. 53