Noc kostelů 2019 ve Starém Kolíně

Tradiční akce pořádáná Římskokatolickou farností Kolín a Starokolínským okrašlovacím spolkem se konala v pátek 24. května 2019 v kostele sv. Ondřeje ve Starém Kolíně jako součást celostátní Noci kostelů 2019.  Pro návštěvníky byl připraven bohatý program: Scénka v podání dětí pod vedení M. Moravcové, beseda s historičkou M. Jouzovou o dominikánech na Kolínsku. Dále výstava fotografie člena spolku V. Horáka – Kostely sv. Onřeje v celé ČR. Byla také Blankou Lískovou Doubravovou připravena improvizovaná křížová cesta v areálu kostela.

Děkujeme všem za účast a těšíme se přístí rok na setkání.