Noc kostelů 2015

V pátek 29. 5. 2015 proběhla celorepubliková akce Noc kostelů, do které se zapojil i kostel sv. Ondřeje ve Starém Kolíně. Po úvodním vyzvánění zvonů v 18 hodin následovalo vystoupení folkrockového dua Staré dříví, povídání Marty Moravcové o významu křtu, hudební vystoupení pěveckého sboru Privatissima a historická procházka v exteriéru a interiéru kostela vedená Miroslavou Jouzovou. Marie Zahradníková z SOS nastínila plány na zastřešení márnice a obnovu barokních kapliček v obvodové zdi kostela.

V kostele probíhala dílnička vedená skauty ze Starého Kolína, které se účastnilo mnoho dětí; každé si odnášelo pexeso s motivy Noci kostelů a to, co si v dílničce vyrobilo. V předsíni kostela si mohli návštěvníci prohlédnout historické fotografie kostela i obce a kresby dětí ze školky. Kdo chtěl, mohl přispět do kasičky veřejné sbírky a odnést si na památku hliněný kostelíček. V boční lodi kostela bylo vystaveno několik křtitelnic a nádobí na křest, které bylo při této příležitosti zapůjčeno z okolních kostelů.

Noc kostelů navštívilo od 18 do 22 hodin bezmála 70 návštěvníků a k příjemné atmosféře přispělo i připravené občerstvení. I počasí nám tentokrát přálo 🙂

Všem, kteří přišli i kteří se na přípravě večera podíleli, děkujeme!