Historické fotografie – železnice

Železniční trať ve Starém Kolíně byla zprovozněna v roce 1845. Domy čp. 75 a 78 byly při výstavbě tratě zbořeny. Stanice byla otevřena 5. listopadu 18721), do té doby vlaky pouze projížděly.

1) školní kronika svazek 1869 – 1910 str. 1