Historické fotografie – dožínky 1927

Dožínky (také obžinky) je slavnost na ukončení žní. Slavnost začínala odvezením posledního snopu obilí z pole a předáním dožínkového věnce hospodáři. Ten si věnec schoval buď do Vánoc, nebo až do příštích žní.