Historická mapa z roku 1841 – stabilní katastr

Tato mapa je tzv. císařský otisk stabilního katastru pro obec „Alt Kollin mit Baschta„.
Je to katastrální mapa vzniklá v době Rakouského císařství v měřítku 1:2880.

Podkladová data © ČÚZK

Z mapy lze například vyčíst které domy v obci byly zděné – nespalné (červenorůžová barva) a které dřevěné – spalné, roubené (žlutá barva).
Více viz legenda k mapě.