Anketa k možným aktivitám v obci

sos-clanekStarokolínský okrašlovací spolek (SOS) chce podat žádost o dotaci u Nadace Via v podzimním kole programu SousedímeSi (max. výše 100 tis.), zaměřeném na rozvíjení sousedských vztahů a aktivního života v obci. Součástí předkládaných projektů může být i menší renovace památek v obci, výroba informačních tabulí, letáčků apod., předpokladem je však aktivní zapojení obyvatel, včetně dobrovolnické práce.

anketa

Při koncepci dotační žádosti bychom chtěli vyjít z názorů obyvatel obce: které z aktivit spolku Vám připadají smysluplné a kterých byste se osobně, jakožto soukromé osoby, členové jiných spolků, členové zastupitelstva či majitelé firem v katastru obce chtěli zúčastnit.

Účelem SOS je ochrana a rozvoj kulturního, historického a přírodního dědictví v katastru obce Starý Kolín. V současnosti se věnujeme těmto činnostem: ochotnický kroužek pro děti s přípravou vánoční hry, příprava vánočních trhů tradičních řemesel, snaha obnovit ochotnický soubor v obci, aktivity směřující k obnově kostela sv. Ondřeje a jeho areálu, včetně márnice a kapliček v kostelní zdi, poznávací exkurze a přednášky. Více o naší činnosti se dozvíte na www.starykolin.cz nebo na https://www.facebook.com/SOSpolek. Samozřejmě jsou vítáni všichni, kdo by se chtěli do činnosti spolku aktivně zapojit, případně se stát jeho členy (veškeré informace včetně stanov a přihlášky naleznete na zmíněném webu).

Budeme rádi, pokud věnujete čas vyplnění této stručné ankety
(vytištěná je k dispozici na obecním úřadě)

Vyplněnou anketu odevzdávejte, prosím, do neděle 28. 9. 2014, a to buď v elektronické podobě na adrese sos@starykolin.cz nebo v tištěné formě na těchto místech: obecní úřad, Blanka Lísková (fara – poštovní schránka), Marie Zahradníková (Valcha – poštovní schránka), hospoda Bašta u Milana Chocholy.

Vaše nápady a náměty samozřejmě uvítáme kdykoliv 🙂