Vyhlašujeme veřejnou sbírku

VEŘEJNÁ SBÍRKA 
NA OBNOVU BAROKNÍCH KAPLIČEK A HŘBITOVNÍ ZDI
S BRANAMI U KOSTELA SV. ONDŘEJE

Přispějte jakoukoliv částkou na transparentní účet:

2100756381/2010

nebo do pokladničky umístěné na podatelně obecního úřadu.

kasicka

Veřejná sbírka je řádně povolená a evidovaná krajským úřadem pod č. j.: 050160/2015/KUSK
Pořadatel: Starokolínský okrašlovací spolek, IČ: 03180867
Veškeré vybrané prostředky budou využity na opravu památky.

Pokud máte zájem o uzavření darovací smlouvy, kontaktujte nás.

Osvědčení krajského úřadu:

Proč vyhlašujeme veřejnou sbírku:

Vážení občané Starého Kolína,

jedním z důvodů ustavení Starokolínského okrašlovacího spolku bylo pomoci znovuoživit kostelní areál ve Starém Kolíně, který je dominantou obce viditelnou z širokého okolí a jeho nejvýznamnější památkou.

Obec Starý Kolín zaplatila před zhruba třemi lety 60 000,- Kč za projektový záměr obnovy kostela, jež nechal vypracovat vlastník památky, římskokatolická farnost v Kolíně. Získání prostředků na obnovu kostela se od té doby stalo předmětem řady žádostí o dotace podávaných farností. Bohužel jsou vyčíslené prostředky na obnovu kostela příliš vysoké a je zřejmé, že rekonstrukce bude probíhat dlouhá léta a po částech. Dotační žádosti prozatím nebyly úspěšné. Kolínská farnost v roce 2015 financuje vypracovaní projektového záměru obnovy márnice, včetně jejího znovuzastřešení. Obnova márnice by měla být finančně dostupnější, není však jasné, zda a kdy se podaří získat prostředky z dotačních titulů.

Mnohem dosažitelnější se jeví rekonstrukce dvou výklenkových kapliček umístěných ve zdi kostela. Jsou všem na očích, chodíme kolem nich denně, a nejen my, místní, ale i návštěvníci Starého Kolína, turisté, cyklisti projíždějící v hojném počtu naší vsí. Všimne si jich každý, aniž by navštívil areál kostela.

Proto jsme se rozhodli vyhlásit veřejnou sbírku na rekonstrukci kaplí i kostelní zdi s branami. Náklady na opravu každé z kaplí (kromě restaurování maleb) jsou vyčísleny na cca 70 000,‐ Kč. Pokud by se podařilo již letos vybrat i s přispěním obce a farnosti kýženou částku, bude se moci k obnově jedné z kaplí přikročit již letos.

Necháváme sbírku vyhlášenu na dobu neurčitou, pokud se podaří shromáždit časem větší obnos peněz, může být postupně rekonstruována i zeď s barokními branami. Přispět do sbírky lze prostřednictvím transparentního účtu 2100756381/2010 u Fio banky, nebo příspěvkem do kasičky umístěné na obecním úřadě. Každý dárce má samozřejmě možnost obdržet darovací smlouvu, zejména na vyšší částky.

Jelikož se nedochovaly téměř žádné historické fotografie kostela, a především zmíněných kapliček, budeme rádi, když zapátráte doma v albech a budete ochotni své fotografie zapůjčit, velmi tím pomůžete. Fotografie směřujte prosím Marii Zahradníkové, Blance Lískové nebo Pavlu Horákovi.

Komentáře

komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *